Salg av Christian Krohgs gate 10

Oslo Areal kjøper Christian Krohgs gate 10 fra OBOS Eiendom.

Foto: Morten Lid, Oslo Areal

Kontoreiendommen fra 2001 ligger langs nedre del av Akerselva og er nærmeste nabo til Oslo Areal sin eiendom Christian Kroghs gate 2. Christian Krohgs gate 10 har dermed samme miljøvennlige beliggenhet, kun noen minutters gange fra Norges største kommunikasjonsknutepunkt Oslo S.

Arealet er 5 439 kvadratmeter fordelt på seks etasjer i tillegg til underetasje. Eiendommens tidligere leietaker har akkurat fraflyttet og Oslo Areal vil umiddelbart starte konseptvurdering for deretter å utvikle eiendommen til å passe for miljøbevisste og fremtidsrettede leietakere/kontorbrukere. Samtidig vil de fortsette å bidra til at området langs nedre Akerselva blir trygt og attraktivt for arbeidstakere, beboere, næringsdrivende og besøkende.

«Kjøpet bekrefter Oslo Areal sin satsning på kontoreiendommer nært kommunikasjonsknutepunkt i Oslo-området. Vi er også veldig fornøyd med å få kjøpt naboeiendommen til en av våre allerede eksisterende eiendommer og at vi derigjennom har større muligheter til å bidra til utviklingen av området langs Nedre Akerselva», sier Mona Ingebrigtsen, administrerende direktør i Oslo Areal AS.

Området langs nedre Akerselva og til Oslo S er et av Oslos mest attraktive kontorområder, og dette vil bare forsterkes i fremtiden med den planlagte utviklingen som er ønsket av både kommunen, næringsliv og eiendomsbesittere. Oslo Areal er allerede aktivt engasjert i området gjennom Grunneiersamarbeidet Nedre Akerselva der de investerer i både midlertidige og varige tiltak for å sørge for økt attraktivitet for alle.

"Etter et langt eierskap ønsker vi nå å investere i nye eiendommer. Vi har utviklet flere eiendommer i området og skal nå i gang med et nytt kontorbygg i Christian Krohgs gate 35. Vi har solgt til en pris begge parter er fornøyde med. Videre synes vi det har vært en positiv utvikling langs Akerselva og vi tror dette forsterkes i fremtiden”, sier Nils Morten Bøhler, konserndirektør næring i OBOS.

Advokatfirmaet Thommessen har vært juridisk rådgiver og Pangea Property Partners har vært transaksjonsrådgiver for Oslo Areal. Oslo, 10. januar 2021

 

Kontakt for ytterligere informasjon:

Oslo Areal:

Mona Ingebrigtsen

Administrerende direktør

Tlf.: 905 51 104

www.osloareal.no

 

OBOS Eiendom:

Nils Morten Bøhler

Konserndirektør næring

Tlf.: 905 64 351

www.oboseiendom.no

 

Om Oslo Areal

Oslo Areal AS er et miljøbevisst eiendomsselskap i vekst med fokus på kontoreiendommer nær kommunikasjonsknutepunkter i Osloområdet. Selskapet eier, utvikler og forvalter en portefølje på ca 260 000 kvadratmeter. Både i våre utviklingsprosjekter og i forvaltning av eiendommene forsøker vi å bidra til at Oslo blir en enda bedre by å arbeide, leve og bo i – rett og slett en levende by! Oslo Areal AS eies 50/50 av Gjensidige Forsikring ASA og AMF Pensionsförsäkring AB