OBOS Energi

Salg av OBOS Energi

OBOS har gjennomført salget av OBOS Energi til det sveitsiske selskapet Fontavis.

OBOS Energi har en portefølje med ti kraftverk i drift, seks kraftverk under bygging og en betydelig prosjektportefølje. Det er gjort en solid innsats de siste ti årene med å bygge opp OBOS Energi, og vi selger et selskap av høy kvalitet.

Bakgrunnen for salget er at OBOS ønsker å rette miljøarbeidet enda mer mot kjernevirksomheten, og utvikle bærekraftige by- og boligområder. I forbindelse med transaksjonen endrer OBOS Energi navn til Forte Vannkraft AS. Fontavis vil fortsette arbeidet med å utvikle porteføljen sammen med den eksisterende organisasjonen.

Les mer her