Foto av senterlederne i OBOS.

Slik blir senterledernes nye roller

– Dette er OBOS Eiendom sitt bidrag til å styrke sentrenes attraktivitet, både for senterlederne og leietakerne, sier forvaltningsdirektør Thor L. Bareksten.

OBOS’ kjøpesentre opplevde rekordomsetning i fjor. Til sammen hadde de syv sentrene i porteføljen en omsetning på 4,6 milliarder kroner, og mer enn 10,7 millioner besøkende i 2022. Det er rekord!

Nå får våre dyktige senterledere Silje Nordgård Aspen på Tveita og Oppsal, Mona Bråten på Lambertseter og Sandaker, og Pauline Johansen på Holmlia og Manglerud enda mer tillit på sine lokasjoner, og resultatansvar for sine sentre.

– Dette er OBOS Eiendom sitt bidrag til å styrke sentrenes attraktivitet, og koble senterledere og leietakere enda tettere sammen. Våre dyktige senterledere er alle svært kompetente og har lang fartstid i bransjen, og vi gir dem derfor mer ansvar. Dette innebærer blant annet å sikre eiendommenes totale økonomi, sier Thor L. Bareksten, forvaltningsdirektør i OBOS Eiendom.

– Senterlederne skal fortsatt jobbe for å øke antall besøkende og omsetning, og får nå en helhetlig oversikt over eiendommene. På sikt tror vi dette også vil bidra til å holde felleskostnadene nede, fortsetter han.

Satser på nærmiljøet

Samtidig styrker OBOS Eiendom sin tilstedeværelse i nærmiljøene, og åpner sentrene for lokale aktiviteter. Målet er å tiltrekke seg nye målgrupper som vil bidra til enda mer liv mellom husene.

– Vi ønsker å knytte sentrene og nabolagene enda bedre sammen. Det er en del av vårt samfunnsoppdrag, og en rolle vi skal fortsette å dyrke, sier assisterende senterleder Kirandip Kaur i OBOS Eiendom.

Planen er å tilrettelegge for minst tre aktiviteter i måneden. Her skal naboene få muligheten til å vise frem sine prosjekter, enten det er idrettsforeninger som vil holde kakelotteri eller spennende utstillere.

– Det er noe spesielt ved å kjenne alle som jobber i butikkene og få muligheten til å legge nabolagsaktiviteter dit. Vi håper nærmiljøet vi se på oss som sitt foretrukne møtested, og at leietakerne våre også vil merke effekten av dette, sier Kaur.