Sommertrainee OBOS Eiendom

Sommertrainee

For tiende gang gjennomfører vi sommertraineeordningen i OBOS-konsernet. Vi er så heldige å få låne tre av de i sommer.

 

DANIEL AURSTAD, 25 år

Sommertrainee OBOS Eiendom Utvikling

Daniel er født og oppvokst i Oslo, men studerer på NTNU i Trondheim. Han er på første året i en mastergrad i «Eiendomsutvikling og Forvaltning». Fra tidligere har han en bachelorgrad i «Økonomi og Ledelse», hvor han i bacheloroppgaven verdsatte selskapet Gyldendal. Han har stor interesse for tidligfase eiendomsutvikling, herunder investeringsfase og utviklingsfase, og regner på ulike småhusprosjekter i Excel også på fritiden.

Ved siden av studiene har Daniel vært aktiv i studentmiljøet, hvor han har fungert som medlem av studentorganisasjonen Børsgruppen Aktie. Han har ved siden av studiene også jobbet med diverse arbeid på byggeplass både hos ECF Holding og Hellvik Hus, samt vært produksjonsmedarbeider hos Studentconsulting Norge AS.

Han er aktiv på fritiden sin, med alt fra variert idrett til friluftsliv, og har tidligere konkurrert på toppnivå i tennis.

Daniel ser på seg selv som en positiv, lærevillig og nysgjerrig person med høy arbeidskapasitet. Videre fremhever han sin solide økonomiske forståelse, analytiske tankesett, og brennende engasjement for eiendomsutvikling, og ser frem til en sommer i OBOS Eiendom Utvikling.

Hvorfor søkte du på OBOS sommertraineeprogram?

Har hatt tidlig kjennskap til OBOS gjennom studie, samtidig som jeg har en bror som jobber i OBOS. Jeg har tidligere hørt mye bra om sommertraineeprogramet, og da OBOS er en stor aktør innen eiendomsutvikling var jeg tidlig bevisst på at jeg skulle søke.

Hva skal du gjøre i OBOS Eiendom i sommer?

Jeg skal se på OBOS Eiendom sin eksisterende portefølje og se på muligheten for utvikling. Jeg skal også analysere og regne på arealer i nærhet av pågående og fremtidige prosjekter for mulig oppkjøp.

Hva gleder du deg mest til ved traineeoppholdet?

Det jeg gleder meg mest til må være å sette teori i praksis, samt bli kjent med hvordan organisasjonen fungerer.

 

 

KRISTINA BRINGEDAL GEDDE, 25 år

Sommertrainee OBOS Eiendom Drift

 

Kristina, fra Oslo, går fjerde året på sivilingeiørlinjen «Byggteknikk og Arkitektur» på NMBU i Ås, med hovedprofil i konstruksjonsteknikk bygg med fordypning i trekonstruksjoner. Hun har under studietiden også hatt utveksling til utdanningsinstitusjonen Horowhenua i New Zealand og UNIS på Svalbard. For øyeblikket jobber hun som studentpraktikant for Construction City, og ser frem til å lære mye om OBOS og byggenæringen generelt. Hun er også med i styret til studentavdelingen Ingeniører Uten Grenser NMBU og foreningen Fagverket, og har nylig blitt valgt til leder for IUG NMBU. Hun har også tidligere erfaring fra Sambandsbataljonen i Forsvaret som vernepliktig.

Hun beskriver seg selv som nysgjerrig og positiv, og liker å opparbeide seg en forståelse for fag og hvordan ting henger sammen.

Kristina drømmer om å få være med på utviklingen av en mer bærekraftig byggebransje, og om å få bygge grønne boliger som bidrar til et bedre samfunn. Hun ser frem til en sommer i OBOS Eiendom Drift.

Hvorfor søkte du på OBOS sommertraineeprogram?

Jeg søkte om å bli med på OBOS sommertraineeprogrammet fordi jeg hadde et veldig godt inntrykk av programmet og hadde hørt at det var veldig bra fra Fredrik som jeg jobbet sammen med i Construction City Cluster i vår og som var sommertrainee for OBOS i fjor. Jeg er opptatt av bærekraft i byggebransjen og synes derfor at OBOS visjon om å bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer er spennende.

Hva skal gjøre i OBOS Eiendom i sommer?

Jeg skal BREEAM In-use-sertifisere tre bygg, Lambertseter kontorlokaler og bibliotek, Sandaker Senter og Manglerud Senter.

Hva gleder du deg mest til ved traineeoppholdet?

Jeg gleder meg til å få god innsikt i hvordan BREEAM fungerer, til å bli kjent med OBOS og de andre sommertraineene!

 

 

Aleksander Bergersen, 26 år

aleksander sommertrainee conctruction city

Sommetrainee OBOS Construction City

 

Aleksander er født og oppvokst i Trondheim, hvor han også studerer en mastergrad i «Eiendomsutvikling- og forvaltning» på NTNU. Fra før har han en bachelorgrad i «Markedsføringsledelse» fra Handelshøyskolen BI hvor han tok en fordypning i prosjektledelse.

I tillegg til prosjektledelse synes Aleksander det er spesielt givende å jobbe med risikovurdering ved å se på hvordan man kan sikre verdiskapning og avkastning i prosjekter, samt prosessen med tomtekjøp og arealoverføringer. I sommer skal Aleksander få bryne seg på ulike arbeidsoppgaver med teamet på Construction City på Ulven, og gleder seg spesielt til å jobbe med mennesker han kan lære mye av. Han beskriver seg selv som strukturert, punktlig og lærevillig med evne til å sette seg raskt inn i nye ting, i tillegg til å ha et øye for detaljer. Fra tidligere har Aleksander vært aktiv fotballspiller, og bruker fortsatt mye tid på trening når han ikke er på jobb eller studerer.

Hvorfor søkte du på OBOS sommertraineeprogram?

Som Norges mest attraktive arbeidsgiver for studenter så jeg det som naturlig å søke jobb hos OBOS. Jeg har også hørt mye bra om sommertraineeprogrammet fra tiden på NTNU, i tillegg til at jeg har bekjente med utelukkende positive erfaringer fra tiden hos OBOS.

Hva skal du gjøre i OBOS Eiendom i sommer?

I sommer skal jeg kartlegge dagens situasjon knyttet til mobilitet i og rundt Construction City, og se på hvordan prosjektet kan imøtekomme fremtidens mobilitetshverdag med en mobilitetsstrategi.

Hva gleder du deg mest til ved traineeoppholdet?

Jeg gleder meg mest til å lære mer om hvordan OBOS jobber gjennom fagkompetente ansatte, og til å jobbe tverrfaglig med de andre sommertraineene.