Foto av en hånd som holder en lyspære.

Sparer millioner med nye energigrep

OBOS Eiendom har den siste tiden innført en rekke energibesparende tiltak som kommer både kundene og miljøet til gode. Nå er flere smarte løsninger på vei.

– To tredjedeler av den norske bygningsmassen er bygget etter tekniske forskrifter fra før 1987, så det er klart at det er et kjempepotensial for energieffektivisering i eksisterende bygg, forteller Christian Askildsen, avdelingsleder for vedlikehold i OBOS Eiendom.

Denne høsten har han vært med på utskiftningen av 250 vinduer i Møllergata 39. Snart står 540 vinduer på Holmlia for tur, og til sammen fører disse prosjektene til en årlig strømbesparelse på rundt 147.000 kilowattimer og en reduksjon i CO2-utslipp på 52,3 tonn.

– Tidligere var det vanlig å si at strømprisen var rundt én krone per kilowattime, men nå som prisene er så høye er det ekstra hyggelig å se hvor stor besparelsen er ved å skifte ut de gamle vinduene fra 1970- og 80-tallet. I tillegg har vi gått litt ekstra opp i isolasjonsverdi på de nye vinduene, slik at regnestykket blir enda hyggeligere, sier Askildsen, og legger til:

– Det er imidlertid ikke lønnsomt å sette i gang slike prosjekter med kun energieffektivisering som mål. I begge disse prosjektene er det vedlikeholdsbehovet som har utløst prosessen, og vi har benyttet mulighetene til ytterligere energieffektivisering.

Gjenvinner varme fra matbutikken

Mange har sikkert lagt merke til hvor varmt det kan bli bak kjøleskapet hjemme. Kjøle- og fryseanlegg genererer mye varme – også i matbutikkene. På Tveita Senter gikk tidligere denne varmen over tak til fyring for kråkene. Nå har senteret fått installert varmepumpe som gjenvinner overskuddsvarmen fra Meny.

Løsningen forsyner fellesarealene på senteret med varme, noe leietakerne får glede av gjennom lavere felleskostnader.

– Ved å gjenvinne overskuddsvarmen fra kjøleanleggene hos Meny, sparer vi mellom 300–350.000 kilowattimer i året. Legger vi dette sammen med de andre tiltakene vi har gjort på senteret – deriblant installasjon av SD-anlegg, mengderegulering av varmeanlegget, justering av driftstider og luftmengder på ventilasjonsanleggene – sparer vi godt og vel en million kilowattimer i året, forteller Vu Van Tran, prosjektleder ventilasjon og teknisk drift i OBOS Eiendom.

Stadig nye ENØK-prosjekter

Med dagens strømpriser merkes det ikke alltid like godt på regningen, men det jobbes kontinuerlig med å kutte energiforbruket ved alle eiendommene i porteføljen. For å lykkes med dette, er det blant annet innført tiltak fra driftstider på rullebånd til luftmengde i ventilasjonsanlegget. Alt arbeidet loggføres, slik at det kan justeres etter behov.

Ved eiendommene på Ulven, er det de siste årene blitt skiftet belysning fra halogen til LED i stort sett alt av fellesarealer. I Ulvenveien 84 er det montert hurtigport til den oppvarmede parkeringskjelleren – som tidligere stod åpen på dagtid – for å redusere varmetapet.

I Ulvenveien 92A er 50 vinduer fra 1970-tallet byttet ut med moderne isolerglass. Det samme er gjort med glassfasadene i hovedtrappen i Ulvenveien 111, og det er montert romfølere for varmestyring hos leietakerne fra tredje til femte etasje. Dette vil redusere energiforbruket til oppvarming når lokalene er tomme.

– Vi planlegger dessuten utskiftning av ventilasjonsanlegget på flere eiendommer. Dette vil gi bedre varmegjenvinning og styringsmuligheter. Alle disse tiltakene kommer våre leietakere til gode, samtidig som vi sparer miljøet, sier Christian Askildsen.