Store planer for gjenbruk og ombruk for Construction City

Det nærmer seg byggestart for Construction City på Ulven, men først skal det rives. Helt sentralt i arbeidet står prosjektets miljøambisjoner.

-Å bruke mindre av jordens ressurser, og gjenbruke det vi allerede har, er sannsynligvis et av de viktigste bidragene vi som byggenæring kan gjøre for en mer bærekraftig framtid, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS. -I tillegg tror jeg det ligger store verdiskapingsmuligheter i å tenke sirkulært.

For Construction City betyr dette blant annet at det jobbes for at hele nybygget skal kunne demonteres. Det er også en klar målsetning om at deler av bygget skal bestå av gjenvunne materialer og ombruksmaterialer, gjennom gjennombruk av enkelte bygningskomponenter- og deler, eller som nye produkter tilvirket med en andel gjenvunne materiale som innsatsfaktor.

Take away-fasade
Betong skal knuses for gjenbruk som fyllmasse på andre byggeplasser hos de tre eierselskapene OBOS, AF Gruppen og Betonmast.

-I tillegg til å ta vare på og gjenbruke betong fasadeelementer i utomhusanlegget til nybygget, vil en av dagens leietakere få med seg en av sine eksisterende verkstedshaller på flyttelasset til sin nye lokasjon, forteller Maria Kristiansen, oppdragsleder for rivearbeidene i Construction City Eiendom.

Klynge med store ambisjoner
Construction City skal etter planen ferdigstilles i 2024/2025 og selve byggingen er planlagt å starte neste år. Bygget skal være spesialtilpasset for samhandling og innovasjon.

Construction City Cluster vil etablere et klyngehjem, med blant annet felles cowork- og møteromsenter. Det legges opp til stor fleksibilitet for de som flytter inn. I tillegg vil bygget inneholde spisesteder, mobilitetsløsninger og treningsfasiliteter.

Viktig del av Ulven
Utleiearbeidet starter neste år, men allerede nå har OBOS, AF Gruppen og Betonmast sagt at de flytter sine hovedkontorer til bygget.

-Construction City skal ikke bare være et bygg, men en viktig del av den nye bydelen som vokser frem på Ulven. Her skal det være god balanse av næring, handel og boliger. Vi gleder oss til å skape et fremtidsrettet og godt samlingspunkt for kunder, samarbeidspartnere og hele byen, avslutter Geir Graff-Kallevåg, daglig leder i Construction City Eiendom.

Fakta om Construction City

  • Construction City skal være en drivkraft for samhandling og nye løsninger i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen.
  • Selve bygget blir 100.000 kvadratmeter, tilsvarende 12 fotballbaner, og skal fylles med landets mest nytenkende, innovative og fremtidsrettede aktører.
  • Initiativtakere og eier av prosjektet er OBOS, AF Gruppen og Betonmast.
  • Med seg har de 78 medlemmer som jobber innen akademia, gründerbedrifter, bygg- og anlegg og teknologi.
  • OBOS har 600 nye boliger under bygging i området og har store visjoner for hvordan de skal omskape det gamle logistikkområdet til en ny grønn bydel.

Foto fra venstre:

Geir Graff-Kallevåg, daglig leder i Construction City Eiendom.
Daniel Kjørberg Siraj konsernsjef i OBOS.
Maria Kristiansen, oppdragsleder for rivearbeidene i Construction City Eiendom.
Gunnar Irby, prosjektsjef OBOS Eiendom