Foto av Ingrid Oliva Småbrekke, Susanne Holthe og Andreas Sørum.

Styrker laget med tre nyansettelser

OBOS Eiendom starter det nye året med å ønske Ingrid Oliva Småbrekke, Susanne Holthe og Andreas Sørum velkommen.

Ingrid er ny prosjektlederassistent, og har tidligere jobbet som prosjektingeniør i Constructa Entreprenør AS.

– Vi er entusiastiske over at Ingrid nå er på plass hos oss i rollen som prosjektlederassistent. Hun vil bidra inn på to av våre større og spennende prosjekter, samt et større leietakerprosjekt. Vi ser på hennes utdanning og erfaring fra entreprenørsiden som viktige faktorer når vi skal styrke laget innen bygging. Ingrid er en positiv og initiativrik ressurs som vil bidra med nye øyne inn i vårt eksisterende team og komplettere avdelingen på en god måte, sier Geir A. Fredriksen, avdelingsleder bygging i OBOS Eiendom.

Susanne kommer fra Statsbygg til en nyopprettet stilling som prosjektcontroller.

– Vi er veldig glade for endelig å ha fått Susanne på plass hos oss. OBOS Eiendom er en sterk prosjektorganisasjon, og derfor er det viktig for oss å ha denne kompetansen på plass. Med Susannes erfaring innen faget og hennes positive vesen har vi stor tro på at hun sammen med resten av økonomi- og prosjektteamet vil utvikle og styrke oppfølgningen fra et økonomisk perspektiv, sier Astrid Eri Malmo, økonomisjef næringseiendom i OBOS Eiendom.

Andreas har tidligere jobbet som eiendomssjef i Thon Eiendom, og begynte som utleiesjef hos oss i januar. Han har også erfaring fra hotellbransjen.

– Andreas har vært operativ fra dag én og har allerede hatt mange befaringer. Han er uredd og selvstendig, og glir lett inn i miljøet. Hans erfaring fra både hotell og kontor er svært verdifull med tanke på de forventningene leietakerne har til dagens kontorfasiliteter, og vi har et veldig godt inntrykk av ham så langt, sier Synnøve Sterri, direktør utleie i OBOS Eiendom.