Hopp til innhold
Hender som jobber på pc-tastatur og styrerommet vises på skjermen

Årsmøter våren 2021

Vi er fortsatt i en korona-situasjon i Norge som innebærer at det kan bli vanskelig å gjennomføre fysiske årsmøter også i 2021. Gjeldende pålegg og anbefalinger fra myndighetene innebærer at fysiske årsmøter praktisk talt er uaktuelt nå.

Publisert:
mandag 25. januar 2021

Sannsynligheten for vesentlige lettelser i regelverk og anbefalinger, virker heller ikke store. Vi mener derfor at det er klokt å planlegge for digitale årsmøter også i 2021.

Reglene i borettslagsloven og eierseksjonsloven er ikke tilpasset til digitale årsmøter. I 2020 laget myndighetene et midlertidig regelverk som fungerte greit, men de reglene gjelder ikke lenger. Kommunal- og Moderniseringsdepartementet opplyser imidlertid at de vil fremme et lovforslag som tilrettelegger for digitale årsmøter i løpet av våren 2021. Vi får dessverre ikke oppgitt noen konkret dato fra myndighetene, men OBOS forventer at de kommer i løpet av våren. 

Hva bør styret gjøre denne våren?

Digitale årsmøter 3.0

Vi har videreutviklet løsningen for digitale årsmøter i Styrerommet og Vibbo, og disse er nå, så langt som mulig, tilpasset de nye reglene vi forventer vil komme. Videre har vi i de digitale løsningene lagt til rette for at årsmøtene kan avholdes på flere ulike måter, f. eks fysisk møte, ved hjelp av videoløsninger eller heldigitalt, alt avhengig av hva som passer i det enkelte tilfellet. Nytt i år er også at det er mulig å velge om man vil være med på et fysisk møte eller stemme digitalt. Felles for alle møteformer er at selve forberedelsene skjer digitalt ved hjelp av styrerommet.no.

OBOS legger på denne bakgrunn opp til følgende opplegg for årsoppgjøret 2021

  1. Alle selskaper forbereder vårens årsmøter i www.styrerommet.no. Dette kan styret enten gjøre på egenhånd eller med hjelp av rådgiveren i OBOS. Husk at dato må koordineres med din rådgiver.
  2. Styret bestemmer hvilken møteform som ønskes. Velger dere å ha fysisk møte, foreslår vi at det i innkallingen presiseres at planlagte fysiske møter kan måtte gjennomføres digitalt hvis smittevernhensyn tilsier det.
  3. Varsler og innkallinger går ut digitalt til alle som ønsker digital kommunikasjon. Andre får det på papir.
  4. Årsmøtet gjennomføres ved hjelp av løsningene i Vibbo og styrerommet, både på de fysiske og de digitale møtene.

Møtedagen er kommet og fysiske møter er forbudt – hva gjør vi?

Hvis denne situasjonen oppstår, må møtet gjennomføres digitalt eller eventuelt utsettes.

Møtedagen er kommet, fysiske møter er forbudt og nye regler for digitale møter er enda ikke på plass – hva gjør vi?

I denne situasjonen mener vi det er forsvarlig å gjennomføre møtet digitalt. Vi hadde periodevis den samme situasjonen i 2020, uten at det skapte vesentlige problemer. Hvis det kommer innsigelser fra møtedeltakerne på møteformen, må årsmøtet ta stilling til dette under konstitueringen av møtet.

Alternativet er å utsette møtet i påvente av nytt regelverk eller lettelser i smittevernreglene. 

Styrearbeid - relaterte artikler