Hopp til innhold
En blå sparegris foran en boligblokk

Nå er det tid for budsjettering!

Nå går vi inn i en periode der styret og rådgiver jobber tett sammen om budsjettering og planlegging av neste års drift.

Publisert:
fredag 24. september 2021

Det er viktig for eierne å kunne planlegge privatøkonomien sin. Budsjettet gir styret og eierne trygghet for fremtidig likviditetsbehov og forutsigbarhet for eventuelle økninger i felleskostnadene. Budsjettet er også en del av det revisor forholder seg til når de går igjennom regnskapet.

Styret må gjøre en vurdering av større vedlikeholds- og rehabiliteringsoppgaver som er planlagt, vurdere finansiering av arbeidet og planlegger tidsperioden arbeidet skal utføres i. Finansieringen må vurderes – Må felleskostnadene økes? Skal dere ta opp lån? Alt dette må være med i budsjettprosessen.

Styrerommet og rådgiveren hjelper dere

Bruk Styrerommets økonomi- og leverandørsider til å få god oversikt over kostnadene til boligselskapene. Du har kanskje også mottatt en økonomisk rapport fra rådgiveren? Der kan det ligge nyttige råd for fremtidig økonomistyring. Sørg for god dialog med rådgiveren deres og avtal gjerne et budsjettmøte*.

Ta også en kikk på avtaler dere har inngått, lånebetingelser, og annet som kan påvirke neste års budsjett. God planlegging og tydelige prioriteringer gir et godt budsjett – da er det også lettere å drive styrearbeid inn i neste periode!

* Gjelder ikke for selskaper som kun har avtale om regnskapsførsel.

Mer informasjon

I Bolig & Miljø nr. 4 2021 finner du tips om budsjettering på side 20-22

Du kan også lese om støtteordninger som dere kan søke på side 12-14

Økonomi - relaterte artikler