Hopp til innhold
Et lekeapparat blant masse trær.

De viktige trærne

Våren er her og med det bringes tanken mot det grønne. Etter hvert som trærne får blader kommer trærnes gleder og besvær frem fra vinterglemselen. Hvordan bør styret forvalte trærne sine, og hvorfor er trær så viktige?

Publisert:
mandag 16. mars 2020

I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på hvordan styret bør forvalte trærne sine, og hvorfor er trær så viktige?

Trær er blant verdens lengstlevende organismer (feks ospeskogen «Pando» i Fishlake National Forest i Utah, USA) og de gir oss verdifulle tjenester vi kanskje ikke tenker over. Fuglekvitter, fargevariasjoner gjennom året, deilig epler, plommer og moreller er bare noen få eksempler på dette.  

I Finland  har selskapet Spinnova utarbeidet et nytt tekstilmateriale basert på cellulose fra trær som er fritt for kjemikalier og restavfall.

Trær er viktige bidragsytere til sentrale økosystemtjenester (goder og tjenester vi får fra naturen). Eksempler på dette er at trær binder CO2 og annen luftforurensning, bladene binder småpartikler støv slikt at luftkvaliteten blir bedre. I tillegg holder bladene på regnvann. Ved å hindre regnvannet i å treffe bakken reduserer store trær vannmengden som presses på avløpsnettet i forbindelse med store regnskyll.

I Malmø har forskere regnet ut at trær som står på privat grunn hvert år holder tilbake 44 195 kubikkmeter vann. Det tilsvarer 17 olympiske bassenger! I tillegg reduserer de samme trærne antall svevepartikler med 1 099 kg per år.

Kilde Tidskriften landskap nr 2, 2019, side 43.

Når vi i tillegg vet at vi mennesker får redusert stressnivå i kroppen av vegetasjon er det mange gode grunner til å ta godt vare på det grønne. 

Tips til styret

Det er grunneiers ansvar å ta vare på trær, og her kommer noen tips til hvordan styret kan følge opp dette ansvaret på en grei måte. De fleste trær skaper mer glede enn besvær. Men det er lurt å ha et bevisst forhold til følgende: har det blitt gravd i nærheten av noen av trærne eller har noen trær blitt beskåret av ukyndige? Begge deler kan skade treet og gjøre det mer sårbart for sopp og råteangrep, som igjen kan utgjøre en risiko for greinbrekkasjer eller rotvelt. 

Ulike treslag har ulik levetid og oppfører seg også ulikt på sine eldre dager. Det er derfor viktig å få en oversikt over tilstanden på de trær man er ansvarlig for. Ved å bestille en tilstandsrapport av en arborist kan styret dokumentere at de følger opp dette ansvaret. En tilstandsrapport vil typisk inneholde informasjon om art, treets helse og forslag til videre skjøtsel og eventuelle tiltak.

Friske trær i vekstfasen trenger vanligvis ingen spesiell skjøtsel, men har man eldre trær, eller nyplantede trær kan det lønne seg med litt ekstra oppfølging. Gamle trær kan være store og ha mange viktige kvaliteter, og visste du at det finnes en egen forskrift om gamle eiketrær?
Du kan lese mer om det her.Eik kan bli svært gammel og kan romme inntil 1500 andre arter!

OBOS Prosjekt kan kontaktes for utarbeidelse av skjøtselsplaner og andre arbeider med fellesområder og grøntanlegg.

Mars 2019

Et tre formet av skrift som beskriver treets funksjoner.

Kilde Bymiljøetaten, Facebook 23 mai 2018

Utemiljø - relaterte artikler

Illustrasjon av fasade og gårdsrom av hus 3 i Løren botaniske på vinterstid.

Vinterforberedelser

Plutselig blir det kuldegrader. Det lønner seg å være forberedt. Unngå at vannet fryser! Her er noen tips til enkle vedlikeholdstiltak for å sikre en problemfri vinter.
Solceller på taket til et bygg i Oslo sentrum.

Uendelig energi fra solen

Lokal kraftproduksjon blir en nøkkelbrikke i framtidens energisystem. Solway gjør det enklere å komme i gang.