Hopp til innhold
To bygningsarbeidere pusser står i stilaser og pusser veggen

Endringer i byggherreforskriften fra 1. januar 2021

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) som har til formål å verne arbeidstakere mot skader og andre farer endres fra 1. januar 2021.

Publisert:
mandag 23. november 2020

Fra 1. januar 2021 trer det i kraft endringer i forskriften har som formål å gjøre kravene til byggherren tydeligere gjennom presiseringer i forskriftstekstene.

Alminnelige drifts- og vedlikeholdsoppgaver er ikke omfattet av forskriften, men vedlikehold av midlertidig karakter anses som bygge- og anleggsarbeider som stiller krav til byggherren. Det vil si at for eksempel fast snømåking eller årlig sjekk av radiatorer ikke omfattes av forskriften, mens utskifting av vinduer, maling av oppganger eller rehabilitering av rør omfattes av byggherreforskriften.

Når ditt boligselskap får utført slike vedlikeholdsarbeider, er boligselskapet byggherre, og derfor ansvarlig for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen etter byggherreforskriften.

Boligselskapet kan engasjere en uavhengig tredjeperson som «byggherrens representant» eller «koordinator» for SHA.

Ved brudd på byggherreforskriften kan boligselskapet bli ilagt straff. Det vanligste er at det ilegges bøter.

Endringene omfatter blant annet:

  • Plikt til kartlegging, risikovurdering og utarbeidelse av planer for å redusere risiko for prosjektet
  • Ansvar for å planlegge og dokumentere avsatt tid til prosjektering og utførelse
  • Tydeligere krav til rollefordeling og kunnskap innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
  • Plikt til å tilrettelegge for dialog om sikkerhetsarbeidet mellom aktørene i byggeprosjektet

Mer om lovendringen

Les mer om endringene i byggherreforskriften hos Arbeidstilsynet

Lovdata finner du hele forskriftsteksten.

Bistand

Dersom styret har behov for bistand til å ivareta byggherreforskriften i prosjektet, kan dere ta kontakt med OBOS Prosjekt AS.

Vedlikehold - relaterte artikler

Illustrasjon av en murvegg med en sprekk.

Få hjelp til vedlikeholdet

Mangler dere oversikt og en god plan for vedlikehold? Det finnes hjelpemidler og støtteordninger for boligselskapet.