Hopp til innhold
Kommunevåpen som sammen illustrerer kommunesammenslåing

Får dere ny adresse i 2020?

I 2020 blir 109 kommuner slått sammen. Etter sammenslåingen vil det være 365 kommuner i Norge. Noen kommuner har gater med samme navn. Det fører til at gatenavn og rundt 170 000 tilhørende adresser må endres.

Publisert:
tirsdag 17. desember 2019

Kommunesammenslåingene som gjennomføres fra 01.01.2020 vil påvirke adresser, gårds- og bruksnummer, kommunenummer og navn på kommunen. 2900 boligselskaper blir berørt av nye kommune- og fylkesnummer. Og 672 boligselskap vil oppleve at kommunen de befinner seg i slås sammen med en annen.

Ifølge matrikkelloven er det kommunen som fastsetter offisiell adresse. Kommunen skal også ta høyde for eventuelle duplikater slik at adressen er unik innad i kommunen.

Endringene fra kartverket og kommunene blir tilgjengelig for oss etter nyttår. Gitt at vi får tilgang på korrekt data, vil vi kunne oppdatere registrene våre i løpet av januar. Når det er gjort, vil alle boligselskap som er berørt av adresseendring få nye gateadresser på fakturaer og postforsendelser fra oss.

På sidene til Kartverket finner du mer detaljert informasjon om fylkes- og kommunesammenslåingene

Styrearbeid - relaterte artikler

To personer samarbeider sammen om styrearbeid.

Spar tid i forberedelsene til årsmøtet

For en smidig gjennomføring av årsmøtet eller generalforsamlingen i 2024, vil vi sterkt anbefale styret å benytte Styrerommets "digitale forberedelser". Denne funksjonaliteten er like effektiv enten møtet foregår fysisk, eller digitalt.