Hopp til innhold
En dame sitter foran sin pc med en mobil i hånda.

Digitale årsmøter – Hvilke frister gjelder nå?

Når er frist for ordinært årsmøte? Når må regnskapet leveres, og hva må vi fortsatt tenke på med hensyn til korona?

Publisert:
onsdag 19. august 2020

Stortinget vedtok den 19 juli «Midlertidig lov om forlenget frist og unntak fra krav til fysisk generalforsamling og årsmøte mv. i boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19, jf. Prop L 128 (2019-2020) og Innst. 384 L (2019-2020).

Loven legger til rette for at:

  • Boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier kan gjennomføre sine lovpålagte oppgaver uten at dette kommer i strid med pålegg og anbefalinger som helsemyndighetene har gitt som en følge av utbruddet av covid-19, og innebærer lovfesting av unntak fastsatt i midlertidig forskrift gitt i medhold av midlertidig lov 27. mars 2020 nr. 17 om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven) § 2.
  • Frist for ordinært årsmøtet 31.08.2020
  • Frist for levering av regnskap 30.09.2020
  • Ekstraordinære årsmøter som er innkalt innen 1. november kan gjennomføres digitalt.
  • Den midlertidige loven skal gjelde fram til 1. november
  • Les mer her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=80127

Vi må fortsatt ta hensyn til korona

Vi går en høst i møte hvor vi fortsatt må ta hensyn til koronaviruset. I boligselskapene er mennesker ofte tett på hverandre og er opptatt av hvordan de skal forholde seg til smitte.

Mange  boligselskap har hatt ekstra fokus på alt fra heis til vasking av fellesareal i forbindelse med dette, og de har informert og brukt Vibbo.no og andre kanaler for å sørge for at eierne og beboerne får informasjon.

På Styrerommet.no har vi har samlet en del spørsmål og svar.

  • Gå inn på Filer og dokumenter > Hjelpemidler > Koronainformasjon fra OBOS.
  • Rådgiveren din er også tilgjengelig for spørsmål. Les spørsmål og svar på Styrerommet.no
  • Etter dialog med Helsedirektoratet er OBOS sin anbefaling at hvert boligselskap oppfordrer alle styreledere og styremedlemmer til å følge med på  https://helsenorge.no/ Her kommer oppdatert informasjon og retningslinjer  om hvordan befolkningen skal opptre for å ta vare på egen helse og begrense korona-smitte.

Styrearbeid - relaterte artikler