Hopp til innhold
kvinne i styremøte

Fysiske årsmøter

Myndighetene gir nå tillatelse for arrangementer på offentlig sted for 50 personer. Det åpner for at boligselskap også kan vurdere fysiske årsmøter framover.

Publisert:
fredag 15. mai 2020

Over 2 000 av våre forvaltede borettslag og sameier er i gang med digitale årsmøter, og flere enn 100 000 eiere har avgitt stemme på et digitalt årsmøte. Tilbakemeldingene er overveiende positive til denne måten å avholde årsmøter på, spesielt i dagens situasjon. Vi mottar også konstruktive innspill om endringer, som vi tar med oss videre for videreutvikling av løsningen

Myndighetene har nå gitt tillatelse for arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer. Videre er det varslet om at det kan bli mulig å gjennomføre arrangementer for opptil 200 personer fra midten av juni.

Smittevernreglene må overholdes

Disse lettelsene åpner for at boligselskaper kan avholde fysiske årsmøter. De nye reglene forutsetter imidlertid at man klarer å tilfredsstille gjeldende smittevernreglene ved gjennomføring av møte.

Det er styret i boligselskapet som vil stå som ansvarlig arrangør av årsmøtet, og har ansvaret for at smittevernreglene følges. Dette innebærer blant annet at møtet må avholdes på et sted hvor deltagerne kan ha minst en meter avstand til hverandre. Det må heller ikke være syke deltagere på årsmøtet og relevante hygienetiltak må være ivaretatt.

Styret må også ha en oversikt over hvem som er tilstede, hvis det skulle bli behov for smittesporing. Det vises for øvrig til Folkehelseinstituttets veileder for store arrangementer

Dersom smittevernregler overholdes vil medarbeidere fra OBOS kunne delta på fysiske årsmøter fremover. Det vil ikke være mulig å avholde møter i OBOS’ lokaler.

Relaterte