Hopp til innhold
To hender som holder en gave.

Nye regler for gaver i lønnsforhold

Fra og med inntektsåret 2021 er den generelle beløpsgrensen for skattefrie gaver i arbeidsforhold økt fra kr 2 000,- til kr 5 000,- per år.

Publisert:
torsdag 22. april 2021
  • Gaven må bestå av en naturalytelse eller gis som gavekort som ikke kan løses inn i kontanter, eksempler er:
    - Kollektivkort, abonnement på treningssenter, billetter til kulturarrangement, blomster, gavekort serveringssteder etc.
    - Innkjøp av egen gave, når kvittering fremlegges som bilag
  • Reglene omfatter gaver til så vel ansatte som styremedlemmer og andre
  • Det er ikke noe vilkår for skattefrihet at gaven er gitt etter en generell ordning i selskapet
  • Det betales ikke arbeidsgiveravgift av gaven og den anses ikke som pensjonsgivende inntekt

Du kan lese mer om reglene her

Husk! Det må foreligge styrevedtak om eventuelle gaver, og styret må varsle forretningsfører om gaven slik at den blir regnskapsført.

Styrearbeid - relaterte artikler