Hopp til innhold
To gutter spiser grillmat på en uteplass

Grilling på balkongen

Det fins ingen lover eller forskrifter som omhandler grilling på balkongen, og hverken borettslagsloven eller eierseksjonsloven sier noe om dette.

Publisert:
tirsdag 24. mai 2022

Dermed er det opp til det enkelte boligselskap å bestemme hvilke regler som gjelder. Det anbefales at husordensreglene inneholder noen punkter om grilling. Avhengig av forholdene kan reglene inneholde et forbud mot grilling, regler om hva slags griller som kan benyttes, og anvisning til steder hvor grilling er tillatt.

Det viktigste er å fastsette retningslinjer som ivaretar brannsikkerheten. For å imøtekomme beboernes behov for grilling kan det også være hensiktsmessig å etablere grillplasser på fellesarealer utendørs.

Rådgiver Siren E. Skallist i OBOS Eiendomsforvaltning mener de fleste i dag tillater grilling på balkongen. – Jeg har ingen statistikk, men inntrykket er at de fleste boligselskap i dag tillater elektrisk grill og gassgrill. Derimot er det knapt noen som tillater kullgrill på balkongen, sier Skallist.

Juss - relaterte artikler

En dame ser på pc hvor det er et digitalt møte

Styremøte i boligselskap – fysisk eller digitalt?

I 2021 ble Borettslagsloven § 8-5 ble endret ved lov av 26. mars 2021 nr. 16. Denne trådte i kraft fra 1. april 2021 og noe av hensikten var å legge til rette for styrebehandling uten fysisk møte, slik at styret kan holde digitale møter.
En elbil som lader

Leieløsninger på ladeanlegg

Flere selskaper i markedet tilbyr leieløsninger på ladeanlegg. Boligselskapet kan leie ladeanlegg med 0,- kroner i investeringskostnad, mens kostnadene for bruk av løsningen blir fakturert sluttbrukerne. Det har det vært mange spørsmål og diskusjoner rundt lovligheten av denne kostnadsfordelingen, så hva gjelder egentlig?