Hopp til innhold
Oversvømt garasje med en sykkel

Håndtering av overvann

Overvann kan medføre store, kostbare skader.

Publisert:
mandag 25. oktober 2021

Nedbør og smeltevann som renner av tette overflater som tak, veier og gårdsplasser kalles gjerne overvann. Hyppigere og kraftigere nedbør setter krav til at uteområdene utformes slik at vann ikke gir skader på egen bygningsmasse eller naboeiendommer.

Jevnlig vedlikehold er viktig

Det er viktig med fall ut fra bygningene slik at vann ledes vekk og fortrinnsvis infiltreres på egen eiendom slik at ikke avløpsnettet belastes. Dette kan skje ved hjelp av renner, grøfter, beplantning, fordrøyningsmagasin og dammer. Utforming og materialbruk for tak, veier og plasser virker inn på hvor mye og hurtig vanner renner vekk. Jevnlig vedlikehold med rensing av sluk, rister og kummer vil sikre at vann i større grad renner unna slik som tiltenkt.

Lær mer om overvann

Her har vi samlet noen artikler med mer informasjon om overvann.

Norges vassdrags- og energidirektorat: Lær mer om overvann

Nye krav til overvannshåndtering: Les mer

Direktoratet for byggkvalitet: Tips for håndtering av overvann

Trenger styret hjelp til vedlikeholdsprosjekter? OBOS Prosjekt bistår blant annet med utemiljø og grøntanlegg.

Vedlikehold - relaterte artikler

Illustrasjon av en murvegg med en sprekk.

Få hjelp til vedlikeholdet

Mangler dere oversikt og en god plan for vedlikehold? Det finnes hjelpemidler og støtteordninger for boligselskapet.
Illustrasjon av fasade og gårdsrom av hus 3 i Løren botaniske på vinterstid.

Vinterforberedelser

Plutselig blir det kuldegrader. Det lønner seg å være forberedt. Unngå at vannet fryser! Her er noen tips til enkle vedlikeholdstiltak for å sikre en problemfri vinter.