Hopp til innhold
Bilde av tre mennesker som sitter ved et møtebord og smiler

Har du tenkt på hvordan årsmøtet skal gjennomføres i år?

Det nærmer seg årsmøtesesong og planleggingen av gjennomføring er i full gang. Etter to årsmøtesesonger sterkt påvirket av en koronaviruset, har vi endelig mulighet til å treffe hverandre fysisk. Men, er det nødvendig med et fysisk møte i ditt boligselskap?

Publisert:
torsdag 17. februar 2022

Boliglovene åpnet i fjor opp for at det kunne avholdes digitale årsmøter på permanent basis. Styret kan bestemme om det skal gjennomføres et digitalt eller et fysisk årsmøte, eller en kombinasjon av de to. Vurderingen om hvilken møteform som er best egnet må dere i styret vurdere opp mot hva som skal behandles på årsmøtet og forholdene i boligselskapet for øvrig.  Ethvert årsmøte, fysisk eller digitalt, fortjener og trenger en ryddig og god møteledelse. Møtelederen skal:

  • Sørge for at møtet avvikles iht. lovens og vedtektenes regler
  • Være ordstyrer, herunder begrense taletid og sette strek for debatt
  • Ordne avstemmingen og opptelling
  • Kontrollere og godkjenne/underkjenne fullmakter
  • Sørge for at det føres vedtaksprotokoll

OBOS kan bidra med møteledelse

Møteleder velges av årsmøtet, dersom det ikke velges en møteleder er det styrets leder om skal sørge for møteledelsen. Rådgiverne i OBOS er klare for å tilby styret møteledelse av både fysiske og digitale årsmøter. Fordelene med en profesjonell møteleder fra OBOS er mange. Ikke bare blir arbeidet rundt årsmøtet lettere for styret, men en tettere oppfølging fra rådgiveren kan også gi eierne en bedre opplevelse av møtegjennomføringen. Trygt og ryddig! 

  • Rådgiverne har trening i møteledelse.
  • Rådgiverne kjenner den digitale årsmøtemodulen til OBOS svært godt.
  • Rådgiverne er en nøytral part.
  • Styret mottar jevnlige relevante oppdateringer og får beskjed når det kreves en handling i det digitale årsmøtet.

Relaterte