Hopp til innhold
Hender jobber på pc

Informasjon om årsoppgaver

Vi viser til årsoppgaver sendt pr e-post til beboere 12.02.2021

Publisert:
mandag 15. februar 2021

Boligselskap og boligsameier som omfattes av skatteloven, har opplysningsplikt til skattemyndighetene. Som en del av forretningsføreravtalen med OBOS Eiendomsforvaltning utfører vi denne rapporteringen på vegne av boligselskapet.

Beklageligvis fremkommer personnummeret til beboer i e-posten vi sendte ut.

Anerkjente krypteringsmekanismer for e-post er benyttet i utsendelsen, hvilket skal hindre at informasjon kan leses av andre enn den aktuelle beboer. Alle de store og kjente e-postleverandørene, inklusiv ordinære norske virksomheter, støtter disse sikkerhetsmekanismene. Det er derfor svært lite sannsynlig at informasjonen har kommet på avveie.

Vi synes likevel at dette er uheldig og iverksetter nå tiltak for å sikre at dette ikke skjer igjen. Saken vil bli meldt til Datatilsynet.

Dette til informasjon.

Diverse - relaterte artikler

Bilde av tre mennesker som sitter ved et møtebord og smiler

Har du tenkt på hvordan årsmøtet skal gjennomføres i år?

Det nærmer seg årsmøtesesong og planleggingen av gjennomføring er i full gang. Etter to årsmøtesesonger sterkt påvirket av en koronaviruset, har vi endelig mulighet til å treffe hverandre fysisk. Men, er det nødvendig med et fysisk møte i ditt boligselskap?