Hopp til innhold

Lading av elbiler

Hvordan tilrettelegge for ladepunkter i boligselskapet? Her er starthjelpen.

Publisert:
fredag 22. november 2019

Fortsatt er det mange som ikke har startet på ladejobben i borettslag og sameier. Her er noen tips fra Norsk elbilforening om hvordan styret bør gå fram.

Til generalforsamling

Sett ned en ladegruppe med både elbileiere og de som ikke har elbil per i dag. Gi de mandat til å kartlegge behovet for ladeplasser og mulige løsninger. Gi gruppen økonomiske rammer på inntil 10.000 kroner for å legge fram forslag til ladeanlegg for borettslaget ved neste generalforsamling/årsmøte.

Sjekk eksisterende anlegg

Ta kontakt med en elektroinstallatør og få en vurdering av eksisterende anlegg og kapasitet. Gjerne snittbelastning og maks trekk på hovedtavlen. 

Ladeklart parkeringsanlegg

Planlegg for et ladeklart parkeringsanlegg med infrastruktur som tar høyde for at man skal kunne tilby ladeplass til alle i framtiden.

Skalerbart ladeanlegg

Et ladeanlegg er en investering i eiendommen og i leilighetene som bør vare 20-30 år. Da må det etableres et ladeanlegg som kan skaleres og utvikles over tid.

Befaring og kravspesifikasjon

Mange borettslag trenger hjelp til kravspesifikasjonen. Utviklingen skjer raskt, og man bør ha en elektroingeniør med tilstrekkelig kunnskap om større anlegg. Be om referanser.

Be om pristilbud

Lag en kravspesifikasjon og be om pristilbud fra flere leverandører og installatører som kan elbillading.

Søk støtte

Undersøk om kommunen eller fylkeskommunen har støtteordninger for etablering av ladepunkter. Boligselskaper i Oslo kan søke kommunen om støtte til infrastruktur. I 2018 har også Trondheim satt av penger til å støtte.  

Foreta installasjonen

Benytt en installatør som har erfaring og kompetanse til å prosjektere ladeanlegg.

Oppdater vedtektene

Få inn regler for fordeling av ladeplasser og betalingsordning i vedtektene.

Informer beboerne

Gi beboerne informasjon om ladeplassene og husk skilting av at ladeplassene er reservert for elbil.

Registrer ladepunktene

Legg ut informasjon på nettside om at borettslaget er ladeklart. Potensielle boligkjøpere kan da se at boligselskapet tilbyr lademulighet for elbil.

Flere tips på elbil.no/borettslag

(Kilde: Petter Haugneland i Norsk elbilforening, Foto: Gisle Bjørneby)

Diverse - relaterte artikler