Hopp til innhold
Mor og barn på lekeplass på Løren

Har dere kontroll på lekeplassen?

Hvis det skjer noe med et barn på en lekeplass, så er det eieren av lekeplassen som står ansvarlig. Derfor er det viktig at alle som eier en lekeplass sørger for at de følger regler og forskrifter.

Publisert:
mandag 26. april 2021

Attraktive uteområder med muligheter for lek er en viktig del av barns oppvekst og utvikling. Mange boligselskaper har gode områder for dette og også egne lekeplasser. Dersom boligselskapet har installasjoner med tilhørende underlag som er ment til lek, setter Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr krav til utforming, vedlikehold og ettersyn av utstyret. Oppfølgingen inngår som en del av HMS-arbeidet til boligselskapet hjemlet i Internkontrollforskriften.

Hvor ofte trenger vi ettersyn?

I boligselskaper der lekeapparatene ikke brukes veldig mye, er det tilstrekkelig med ettersyn en gang i uken eller en gang i måneden. For barnehager og andre steder med mye og hard bruk, kan det være behov for daglig ettersyn. Det rutinemessige, visuelle ettersynet utføres av eier eller driftspersonell og kan omfatte hærverk, uønskede gjenstander samt generell stabilitet og funksjon.

Årlig hovedettersyn utføres av kontrollør som har kjennskap til sikkerhetskravene i gjeldende standarder og forskrifter. Det årlige hovedettersynet omfatter blant annet fundamenter, underlag, materialer og innfestingsmidler.

Trampoline

En trampoline er ofte populært blant de yngre beboerne, men kan styret bli stilt ansvarlig for ulykker?

I Bolig & Miljø nr. 2 2018 side 29 kan du lese mer om styrets ansvar for trampoliner.

Tenisk bistand

Dersom det skal anlegges lekeplasser av en viss størrelse anbefales det at boligselskapet engasjerer en teknisk konsulent som kan bistå. 

OBOS Prosjekt kan også hjelpe dere med planlegging, oppføring og oppfølging av lekeplasser, se Utemiljø-og-grøntanlegg

Ellers har Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) utarbeidet en side med ofte stilte spørsmål om lekeplassutstyr som kan gi nyttige tips.

Utemiljø - relaterte artikler

Illustrasjon av fasade og gårdsrom av hus 3 i Løren botaniske på vinterstid.

Vinterforberedelser

Plutselig blir det kuldegrader. Det lønner seg å være forberedt. Unngå at vannet fryser! Her er noen tips til enkle vedlikeholdstiltak for å sikre en problemfri vinter.
Solceller på taket til et bygg i Oslo sentrum.

Uendelig energi fra solen

Lokal kraftproduksjon blir en nøkkelbrikke i framtidens energisystem. Solway gjør det enklere å komme i gang.