Hopp til innhold
en mann med vernehjelm bærer på treplanker på en byggeplass

Lettere å bygge terrasser og tilbygg

1. mai 2021 gjorde regjeringen endringer som kan gjøre det lettere å bygge plattinger, terrasser og tilbygg.

Publisert:
torsdag 19. august 2021

Endringene omfatter utendørs plattinger som ikke er over 0,5m fra bakken, samt terrasser uten overbygg inntil 1,0m over terreng og maksimalt 4,0m ut fra fasadeliv. I tillegg tilbygg eller frittliggende bygg inntil 15m², som også kan benyttes til beboelse og varig opphold.

Tiltakene kan i utgangspunktet gjennomføres uten søknad til kommunen, men dere må avklare følgende på forhånd:

  • Om det er lokale planer og bestemmelser som kan sette begrensninger for hva som tillates. Dette finnes på kommunens nettsider
  • At krav til avstander og byggegrenser følges
  • Maksimalt areal som kan bebygges på eiendommen (utnyttelsesgrad)
  • Om planlagt tiltak er unntatt søknadsplikt
  • Husk at tilbygg eller frittliggende bygg må meldes til kommunen når dette er ferdig

Husk vedtekter og andre forhold!

For boligselskaper kan det i tillegg være andre forhold som må hensyntas, som bestemmelser i vedtekter eller ønske om enhetlig utforming av bygningsmassen. Utnyttelsesgrad for boligselskapets tomt vil sette begrensninger for hvor mye areal som kan bygges i tillegg til eksisterende bygningsmasse.

Beboere må normalt få godkjent bygging av platting, terrasse eller tilbygg av styret eller årsmøtet.

For boligselskapene vil det være fornuftig å ha en utbyggingsplan som sikrer at slike tiltak blir enhetlige og som også regulerer ansvaret for fremtidig vedlikehold.

Les mer om endringene i regelverket: Direktoratet for byggkvalitet

Vedlikehold - relaterte artikler

Illustrasjon av en murvegg med en sprekk.

Få hjelp til vedlikeholdet

Mangler dere oversikt og en god plan for vedlikehold? Det finnes hjelpemidler og støtteordninger for boligselskapet.
Illustrasjon av fasade og gårdsrom av hus 3 i Løren botaniske på vinterstid.

Vinterforberedelser

Plutselig blir det kuldegrader. Det lønner seg å være forberedt. Unngå at vannet fryser! Her er noen tips til enkle vedlikeholdstiltak for å sikre en problemfri vinter.