Hopp til innhold
en mann med vernehjelm bærer på treplanker på en byggeplass

Lettere å bygge terrasser og tilbygg

1. mai 2021 gjorde regjeringen endringer som kan gjøre det lettere å bygge plattinger, terrasser og tilbygg.

Publisert:
torsdag 19. august 2021

Endringene omfatter utendørs plattinger som ikke er over 0,5m fra bakken, samt terrasser uten overbygg inntil 1,0m over terreng og maksimalt 4,0m ut fra fasadeliv. I tillegg tilbygg eller frittliggende bygg inntil 15m², som også kan benyttes til beboelse og varig opphold.

Tiltakene kan i utgangspunktet gjennomføres uten søknad til kommunen, men dere må avklare følgende på forhånd:

  • Om det er lokale planer og bestemmelser som kan sette begrensninger for hva som tillates. Dette finnes på kommunens nettsider
  • At krav til avstander og byggegrenser følges
  • Maksimalt areal som kan bebygges på eiendommen (utnyttelsesgrad)
  • Om planlagt tiltak er unntatt søknadsplikt
  • Husk at tilbygg eller frittliggende bygg må meldes til kommunen når dette er ferdig

Husk vedtekter og andre forhold!

For boligselskaper kan det i tillegg være andre forhold som må hensyntas, som bestemmelser i vedtekter eller ønske om enhetlig utforming av bygningsmassen. Utnyttelsesgrad for boligselskapets tomt vil sette begrensninger for hvor mye areal som kan bygges i tillegg til eksisterende bygningsmasse.

Beboere må normalt få godkjent bygging av platting, terrasse eller tilbygg av styret eller årsmøtet.

For boligselskapene vil det være fornuftig å ha en utbyggingsplan som sikrer at slike tiltak blir enhetlige og som også regulerer ansvaret for fremtidig vedlikehold.

Les mer om endringene i regelverket: Direktoratet for byggkvalitet

Vedlikehold - relaterte artikler

Illustrasjon av fasade og gårdsrom av hus 3 i Løren botaniske på vinterstid.

Vinterforberedelser

Plutselig blir det kuldegrader. Det lønner seg å være forberedt. Unngå at vannet fryser! Her er noen tips til enkle vedlikeholdstiltak for å sikre en problemfri vinter.
Solceller på taket til et bygg i Oslo sentrum.

Uendelig energi fra solen

Lokal kraftproduksjon blir en nøkkelbrikke i framtidens energisystem. Solway gjør det enklere å komme i gang.