Hopp til innhold

Lovendring for alle arbeidstakere med innskuddspensjon

Den 1.1.2022 ble det innført en lovendring med en overgangsregel frem til 1.7.2022.

Publisert:
torsdag 19. mai 2022

Innskuddspensjon innebærer at arbeidsgiver betaler inn en viss prosent/et visst beløp, minimum 2 % av arbeidstagers inntekt til fremtidig pensjon.

Nå får alle ansatte rett til pensjonsopptjening fra første ansettelsesdag og første lønnskrone.

De ansatte har nå rett til medlemskap i pensjonsordningen når inntekten overstiger 1 000,- kr.  Det vil si at alle arbeidsgivere nå også må spare til pensjon for de ansattes lønn mellom 0 og 1 G.

Har dere ansatte som er yngre enn 20 år eller jobber mindre enn 20%?

Noen boligselskaper ansetter yngre mennesker eller gir noen arbeidsoppdrag som utgjør mindre enn 20 %, for eksempel for gressklipping, flaggheising eller lignende.

Da er det viktig at dere er kjent med at lovendringen innebærer at ALLE ansatte fra 13 år og oppover skal meldes inn i selskapets pensjonsavtale. Det samme gjelder for dem som har en lavere stillingsprosent enn 20 og sesongarbeidere.

Når gjelder ordningen fra?

De nye reglene gjelder fra 1 juli 2022.

OBOS tilbyr etablering og administrering av Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) avtale via DNB:

OBOS har inngått en avtale med DNB om en 2% innskuddspensjonsordning. Styret kan eventuelt selv velge å endre prosenten.

  • OBOS tilbyr etablering og administrasjon av OTP for boligselskapenes ansatte.
  • Boligselskapet gir OBOS fullmakt til å etablere avtale om OTP  
  • Styret kan eventuelt selv velge å øke prosenten for alle ansatte med samme prosentsats
  • Tjenesten faktureres pr ansatt pr år tilsvarer 2 rådgivertimer jf. den til enhver til gjeldende prisliste

Hvor kan du lese mer om dette?

https://www.dnb.no/bedrift/pensjon finner dere mer informasjon om endringer og avtalen, samt registreringer av ansatte.

Styreleder i boligselskap som har avtale med DNB kan få tilgang til å administrere avtalen ved å bestille tilganger hos DNB. Ønsker styreleder dette kan de sende informasjon til DNB, motta et bestillingsskjema og få satt opp tilganger og få informasjon om pålogging.

Alle som er innmeldt i en avtale får opp sin pensjon i sin private nettbank.

Nyttige lenker

 

Økonomi - relaterte artikler

Foto av økonom Lene Drange.

5 kjappe økonomitips

Del opp bufferen, begrens hva som inngår i felleskostnadene og bruk tid på å forenkle årsregnskapet, er blant økonomiekspert Lene Dranges beste råd.