Hopp til innhold
Illustrasjon som viser digitale forberedelser til årstmøte

Nå er det igjen mulig å holde digitale årsmøter

Midlertidig lov om forlenget frist og unntak fra krav om fysisk generalforsamling og årsmøte er vedtatt i Stortinget og ble sanksjonert i dagens statsråd 19. juni. Loven trer i kraft straks, slik at den nå er gjeldende.

Publisert:
tirsdag 23. juni 2020

Dermed kan man igjen holde digitale generalforsamlinger og årsmøter.

Den midlertidige loven bygger på den tidligere forskriften, og utsetter fristen for å avholde generalforsamling og årsmøte til 31. august. Loven varer til 1. november 2020. Møter som er innkalt før 1. november, kan avholdes etter loven også etter 1. november.

Under behandlingen i komiteen ble det lagt inn et tillegg i § 5 om at «Seksjons- og andelseiere som ønsker innkalling og øvrige dokumenter tilsendt på papir, og har meddelt dette til styret, skal ha rett til å få dette.» Hensikten synes å være at de som ikke vil motta elektronisk kommunikasjon, skal kunne foreta et aktivt valg om å få dokumenter på papir.

Her er noen tidligere saker vi har skrevet om digitale årsmøter og generalforsamlinger:Styrearbeid - relaterte artikler