Hopp til innhold
Fire treklosser med tallene 2020 har på seg niusseluer

Nye lovforslag og lovendringer i 2020

Fra 01.01.2020 innføres det lovendringer i både eierseksjonloven og borettslagsloven. Endringene omfatter korttidsutleie og ervervsbegrensninger. I tillegg jobber departementet med lovforslag tilknyttet elbillading og hyblifisering.

Publisert:
tirsdag 17. desember 2019

Lovendringene er av stor praktisk betydning, og vi anbefaler alle å ta inn nye vedtektsbestemmelser som regulerer forholdene beskrevet under. Vi vil lage forslag til vedtektsbestemmelser som kan implementeres i boligselskapenes vedtekter, og anbefaler at dette gjøres på årsmøte/generalforsamling våren 2020.

Korttidsutleie

I borettslag og eierseksjonssameier innføres det regler som setter begrensninger for korttidsutleie. Felles i eierseksjonsloven og borettslagsloven er at adgangen for korttidsutleie begrenses til et visst antall dager pr. år.

  • For borettslag blir det en absolutt begrensning på 30 dager, og det er formulert som en rett til andelseierne om å kunne leie ut i inntil 30 dager.
  • For eierseksjonssameier begrenses adgangen til kortidsutleie ved en bestemmelse som sier at korttidsutleie kun kan skje i til sammen inntil 90 dager per år. Gjennom vedtektene kan det enkelte sameie bestemme med 2/3 flertall om grensen på 90 døgn fravikes og settes til mellom 60 og 120 døgn.

Ervervesbegrensninger i eierseksjonssameier

For eierseksjonssameier kommer det også en ny lovbestemmelse om at indirekte kjøp blir rammet av ervervsbegrensningen. Eierseksjonsloven har i mange år hatt en regel som sier at ingen kan kjøpe flere enn to boligseksjoner i et eierseksjonssameie. Regelen har tidligere blitt omgått ved at ektefeller kjøper to seksjoner hver, eller at en person kjøper flere seksjoner i samme eierseksjonssameie via flere forskjellige aksjeselskap eller likende.

Fra 01.01.2020 vil eierseksjonsloven ha identifikasjonsregler mellom nære familiemedlemmer og selskap med samme eierstruktur. Det innebærer at en person, dennes nærstående og selskap som eies av vedkommende, bare kan erverve to seksjoner totalt. Merk at lovendringen ikke får tilbakevirkende kraft.

Forslag til lovendringer tilknyttet el-billading og «hyblifisering»

Departementet arbeider videre med endringer i reglene om eiers rett til å installere lader for el-bil / ladbar motorvogn. Det er fremlagt lovendringsforslag for både borettslag og eierseksjonssameier. For eierseksjonssameier arbeider departementet i tillegg med regler som skal begrense hyblifisering. Det vil si tilfeller der seksjoner benyttes til bolig for vesentlig flere enn det boligen er beregnet til. Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon når lovforslagene er endelig vedtatt.

 

Vil du lære mer om utleie og korttidsutleie i boligselskap?

I 2020 holder vi kurs i Oslo, Ålesund og Fredrikstad.
Klikk på lenkene under for å lese mer og melde deg på:

Oslo, torsdag 16. januar

Ålesund, onsdag 12. februar

Fredrikstad, torsdag 5. mars

 

Relaterte

To gutter spiser grillmat på en uteplass

Grilling på balkongen

Det fins ingen lover eller forskrifter som omhandler grilling på balkongen, og hverken borettslagsloven eller eierseksjonsloven sier noe om dette.