Hopp til innhold
En mann og en dame står ved en trapp utendørs og prater sammen i snøværet.

Nytt forslag for prissetting av fjernvarme

Den siste tiden har vi fått flere henvendelser om høye fjernvarmepriser. I dagens prisstruktur er det bindingen mellom spotpris på strøm og prisen på fjernvarme.

Publisert:
mandag 5. desember 2022

Da fjernvarme først ble introdusert, var strømprisen omtrent den eneste faktoren som påvirket prissettingen. I tillegg var også prissetting av strøm regulert i større grad før. Sånn er det ikke lenger.

Derfor bidrar OBOS med å finne bedre måter myndighetene kan prissette fjernvarmen på. Sammen med NBBL har vi i høst deltatt i en referansegruppe for et arbeid som Vista Analyse har gjort for NVE. Formålet har vært å komme opp med andre og bedre måter å fastsette fjernvarmepriser på.

Våre innspill har vært med utgangpunkt i brukerens perspektiv.

Dette er forslaget

Vista Analyse har levert forslaget til NVE. Konklusjonene er at dagens system må endres. Følgende er foreslått:

  • Nytt pristak på fjernvarme
  • Prisen skal ikke lenger vurderes utfra spotpris på strøm, men et gjennomsnitt av strømpriser de 10 siste årene.
  • Prisen skal vurderes mot andre kilder, og ikke være høyere enn varme fra varmepumper. Dette inkluderer et påslag for investeringskostnader for varmepumper.

Etter vårt syn går dette i riktig retning, uten at vi per i dag har fått vurdert alle enkelthetene i forslaget.

Veien videre

NVE skal vurdere forslaget fra Vista Analyse. Vi antar at det skjer ganske raskt med påfølgende høring. Sammen med NBBL skal vi fortsette arbeidet for en bedre og riktigere prissetting i framtiden, til det beste for våre medlemmer og kunder.

Økonomi - relaterte artikler

Foto av Christer Jensen fra Entelios.

Slo spotprisen med OBOS-avtale

Boligselskapene med strømavtalen fra Entelios betalte en strømpris som var 17 prosent lavere enn spotprisen i fjor. Nå har de slått spotprisen åtte år på rad.