Hopp til innhold
Fotografi av borettslag på Furuset

OBOS gir tilbake 250 millioner

OBOS gir tilbake til satsing på bomiljø, klima- og miljøtiltak i tilknyttede borettslag

Publisert:
torsdag 16. desember 2021

OBOS-tilknyttede borettslag er en viktig del av OBOS-organisasjonen. Inne i og utenfor husene har generasjoner av OBOS-medlemmer levd sine liv, vedlikeholdt bygningene, og bidratt til gode nabolag. OBOS har som målsetting at dette skal fortsette inn i framtiden. For å understøtte dette økonomisk, vedtok OBOS’ generalforsamling 2021, å sette av 250 millioner kroner til satsing på bomiljø, klima- og miljøtiltak i tilknyttede borettslag fra 2022. Det er nå besluttet at de første 25 MNOK vil bli utbetalt innen 01.03.2022.

Midlene vil bli fordelt blant de tilknyttede borettslagene basert på antall boliger i de enkelte borettslag pr. 01.07 hvert år. De vil bli plassert på en separat miljøkonto i OBOS banken for hvert borettslag innen utløpet av august. I henhold til generalforsamlingsvedtaket skal pengene benyttes til satsing på bomiljø, klima- og miljøtiltak, og de vil derfor være sperret til dette formålet. De nærmere kriteriene for bruken av pengene er under utarbeidelse og vil bli kunngjort i januar 2022.

Les også:
Millionstøtte til miljøløft i OBOS-borettslag