Hopp til innhold
Illustrasjon tilknyttet Styrerommet som viser tre personer i styremøte og en som går hms-runde

OBOS legger til rette for digitalt årsmøte og god kommunikasjon med beboerne

OBOS har lagt til rette for at alle boligselskap (seksjonssameier, borettslag og boligaksjeselskap) kan gjennomføre årets ordinære årsmøte digitalt ved hjelp av årsmøtemodulen på Styrerommet.no.

Publisert:
onsdag 1. april 2020

Årsmøtemodulen er tilgjengelig for alle boligselskap som OBOS Eiendomsforvaltning forvalter. Med dagens ekstraordinære situasjon mener vi at dette er en god løsning for å få gjennomført årsmøtene denne våren. Vi anbefaler at dere starter med de lovpålagte sakene; godkjenning av årsregnskap og årsrapport, valg av tillitsvalgte og eventuelt honorar til tillitsvalgte. Andre saker foreslås tatt i et senere møte.

Rådgiverne deltar via telefon eller digitale kanaler

Så lenge myndighetsrådene knyttet til koronasmitten gjelder vil OBOS ikke delta i årsmøter i år. Dersom styret likevel velger å gjennomføre et fysisk årsmøte, så vil OBOS stille med en representant via telefon eller andre digitale kanaler. Vår rådgiver vil ta kontakt med styrets leder for å avtale videre fremdriften for gjennomføring av årsmøtet/generalforsamlingen.

Regnskapsmøter

For boligselskap som enda ikke har gjennomført et regnskapsmøte, så ønsker vi å gjennomføre disse møtene digitalt. Vår rådgiver tar den videre dialogen med styret slik at regnskapsmøte snarest mulig kan bli avholdt.

Vibbo - beboerportalen for alle våre kunder

Alle boligselskapene har nå fått tilgang på beboerportalen Vibbo, som er en god kanal for å informere beboere og eiere i selskapet. Vibbo er også kanalen som beboerne skal benytte ved gjennomføring av det digitale årsmøte. Vi oppfordrer styret til å publisere aktuelle nyhetssaker i boligselskapet og knytte dem mot tema, slik at beboerne kan bli mer kjent med boligselskapets nye beboerportal. Styret har også muligheten til å velge om den informasjonen som blir lagt ut på Vibbo skal sendes på sms eller i epost. Det er enkelt å publisere på Vibbo, men ta gjerne en titt på brukerveiledningen som ligger tilgjengelig på eller på Vibbo eller på Styrerommet.no /filer og dokumenter/hjelpemidler.

Har du spørsmål, så ikke nøl med å ta kontakt med rådgiveren din i OBOS.

Vi vil fortløpende informere vår forvaltningskunder gjennom egne nyhetsbrev og på Styrerommet.no/filer og dokumenter/hjelpemidler.

Styrerommet - relaterte artikler

Illustrasjon av en murvegg med en sprekk.

Få hjelp til vedlikeholdet

Mangler dere oversikt og en god plan for vedlikehold? Det finnes hjelpemidler og støtteordninger for boligselskapet.