Hopp til innhold
Mange el-sykler står parkert i Kværnerbyen på kveldstid.

Orden på sykkelparkering

I mange styrerom skal snart årets dugnad planlegges. Kanskje er det i år dere ønsker å få orden på fellesområdene.

Publisert:
mandag 2. mars 2020

Det har lett for å hope seg opp med både sykler og barnevogner og annet utstyr på fellesområdene. Dette kan bidra både til frustrasjon, rot og ikke minst dårlig utnyttelse og funksjon av arealet. Et viktig grunnprinsipp er at det som plasseres på slike arealer er i jevnlig bruk av beboerne.

Hva gjør vi med eierløse gjenstander?

Det er viktig å få eierløse gjenstander bort, enten det skyldes flytting eller glemsomhet. Mange boligselskaper opplever det som krevende å holde styr på hvem som eier hva og hvilke utstyr som faktisk brukes.

Det finnes ulike systemer som kan bidra til å holde orden. En mulighet er å kreve at alt utstyr skal merkes med navn og leilighetsnummer. I boligselskaper med høy flyttefrekvens kan årlig merking være mer hensiktsmessig.  

Her er noen eksempler på merking:

Merkefabrikken

Bicistickers

Gjenbruk

Sykler som blir stående igjen som umerkede og eierløse bør om mulig leveres til gjenbruk. Det finnes verksteder som reparer sykler som arbeidstrening og veldedige organisasjoner som sørger for at noen som trenger en sykkel får en reparert ombrukssykkel. Sjekk mulighetene i din kommune. Noen eksempler vi har funnet er

Trondheim

Moss

Oslo

Finnes det ikke noen som tar imot gamle sykler der du bor er ombrukscontaineren på renovasjonsstasjoen også en mulighet.

Lurt å tenke på

Når alt utstyret som faktisk er i bruk er merket, får man god oversikt over hvor mange sykler, barnevogner og lastsykler/traller man trenger plass til. Vi skal ta en nærmere titt på hva som er lurt å tenke på i forhold til sykkelparkering og sykkelboder. Det som er sikkert er at fremtiden stiller stadig større krav til et sted å sette sykkelen.

Stortinget har vedtatt gjennom Nasjonal Transportplan et mål om at 20 prosent av alle reiser i byene skal foregå på sykkel innen 2023. Dette betyr at politikerne ønsker at stadig flere tar sykkelen fatt. Derfor er det lurt å både legge til rette for at både beboere men også besøkende kan parkere sykkelen trygt og forsvarlig.

Tenk gjennom følgende:

  • Er det noe som lagres på en slik måte at det hindrer trygge rømningsveier?
  • Hvor mange sykler trengs det plass til i dag?
  • Hvor mange plasser bør det være dersom flere begynner å sykle og besøkende kommer på sykkel?
  • Er det tatt hensyn til mopeder, lastesykler, elsykler, barnevogner eller større rullestoler?
  • Må man bære i trapper eller gjennom mange døråpninger for å komme til sykkelbod?
  • Er parkeringen tyverisikker?
  • Finnes det mulighet til å tilrettelegge for lading av elsykler, enklere reparasjoner og vask av sykkel og utstyr?
  • Er innendørs boder tørre og egnet for oppbevaring av barnevogner?
  • Er det mulig å få til låsbare utendørs sykkelboder?
  • Er utendørs sykkelparkering trygg, godt tilgjengelig og nær inngangspartier?

Skal det monteres sykkelstativer bør det gjøres ute for sykler som er i daglig bruk og besøkende. Det er fint med innendørs lagringsmuligheter på vinteren og trygg parkering for mer kostbare sykler. Vintersyklister vil gjerne ha mulighet til å spyle av eller tørke av salt av syklene og et tørt sted å parkere. Tilrettelegger dere for spyling av sykler så bør det være et fettfilter i sluket.

Valg av sykkelstativ

Husk at sykler kommer i mange forskjellige størrelser og fasonger. Velg et sykkelstativ som er enkelt å låse mange ulike sykkeltyper til. Et godt stativ gir i tillegg sykkelen god støtte slik at den ikke velter.

Noen stativer har et spor til dekkene, dette kan føre til at enkelte sykler må parkeres utenom og dermed oppleves stativene trangt og vanskelig å bruke. Det finnes stativer som krever at sykkelen løftes, enten for å henges eller plasseres på en overetasje på et stativ. For noen brukere er disse stativene utilgjengelige, både på grunn av høyden og løft av tunge sykler slik som el- sykler, sykler med kurv og sidesekker og større sykler som lastesykler.

Må man velge en slik løsning for å få god utnyttelse av plassen bør det derfor alltid avsettes noe plass til parkering rett på gulvet og med litt romsligere plass. Det blir stadig flere som benytter el- sykler og lastesykler. Disse kan kreve mer plass og gjerne mulighet for lading.

Må man gjennom en dør eller port for å komme til sykkelparkeringen er en elektrisk døråpner kjekt å ha. Alle boder bør være godt belyst, eventuelt styrt av bevegelsessensor.

Dersom sykkelparkeringen ikke oppleves som trygg vil ofte syklister med kostbare sykler velge å parkere sykkelen i leiligheten eller på balkongen. Bæring av sykler i trappeoppganger er både slitsomt og kan fort gi merker og slitasje på vegger i trappeoppgangene.

Praktisk tips:

Hvor stor er en god sykkelparkering?

En tabell som viser hvor stor plass ulike sykler trenger ved parkering.

Kilde: Sykkelvennlige bygg- en veileder. Futurebuilt 2016

For flere tips og råd, kontakt utemiljø gruppen i OBOS Prosjekt.

Utemiljø - relaterte artikler

Illustrasjon av fasade og gårdsrom av hus 3 i Løren botaniske på vinterstid.

Vinterforberedelser

Plutselig blir det kuldegrader. Det lønner seg å være forberedt. Unngå at vannet fryser! Her er noen tips til enkle vedlikeholdstiltak for å sikre en problemfri vinter.
Solceller på taket til et bygg i Oslo sentrum.

Uendelig energi fra solen

Lokal kraftproduksjon blir en nøkkelbrikke i framtidens energisystem. Solway gjør det enklere å komme i gang.