Hopp til innhold

På tide å rense sluk?

Høsten fører med seg store nedbørsmengder, vind og løvansamling. Denne årstiden er en god tid for å rense slukene.

Publisert:
mandag 27. september 2021

I et boligselskap er det eiers ansvar å forebygge skader og vedlikeholde innvendig i leiligheten og tilhørende utvendige arealer. Ansvaret er nedfelt i vedtektene, og omfatter normalt å holde sluk inne i leiligheten og eventuelt sluk på balkong eller terrasse åpne. Ved manglende rengjøring og påfølgende vannskade, kan den enkelte eier bli holdt ansvarlig.

Selskapets vedlikeholdsplikt er på samme måte nedfelt i lov og vedtekter.

Hva med fellesarealet?

For sluk på fellesarealer som tak, utearealer, overbygde plasser, i garasjer og liknende er styret i boligselskapet ansvarlig for å organisere rensing og vedlikehold. Dette gjelder også kummer for sandfang, overvann, drenering og oljeutskillere. Ved rensing av kummer kan det være behov for spesialfirmaer, mens rengjøring av sluk kan organiseres eksempelvis gjennom en vedlikeholdsavtale for tak, eller vaktmesteravtale. Sluk og kummer bør renses årlig, men behovet vil variere avhengig av bygningsmassens utforming, samt stedlig belastning av nedbør, vind og ansamling av løv.

Det finnes sluk og kummer som er utstyrt med varslingssystem som utløses når vannstanden er høy. Rensing av sluk og kummer bør inngå som en del av internkontrollen i boligselskapet, og gjerne ivaretas av eksterne aktører.

Vedlikehold - relaterte artikler

Illustrasjon av en murvegg med en sprekk.

Få hjelp til vedlikeholdet

Mangler dere oversikt og en god plan for vedlikehold? Det finnes hjelpemidler og støtteordninger for boligselskapet.
Illustrasjon av fasade og gårdsrom av hus 3 i Løren botaniske på vinterstid.

Vinterforberedelser

Plutselig blir det kuldegrader. Det lønner seg å være forberedt. Unngå at vannet fryser! Her er noen tips til enkle vedlikeholdstiltak for å sikre en problemfri vinter.