Hopp til innhold
Pc med OBOS logo og dato for generalforsamling 2021.

Spørsmål og svar om OBOS’ generalforsamling

OBOS eies av medlemmene, og som medlem kan du være med på å påvirke hvordan OBOS skal drives. Her har vi samlet noen spørsmål og svar om hvordan du som bor i et OBOS-tilknyttet borettslag kan engasjere deg.

Publisert:
onsdag 12. mai 2021

Hvor finner jeg vedtektene til OBOS?

Vedtektene finner du her

Når og hvor er generalforsamlingen til OBOS? 

Generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av juni. I 2021 er den 22. juni kl. 17.00. I år vil delegatene kunne velge om de vil delta digitalt eller fysisk og vil få en henvendelse fra oss hvor de kan melde fra på hvilken måte de vil delta. Det fysiske møtet skjer enten i Oslo Spektrum eller Oslo Kongressenter, avhengig av hvor mange delegater som faktisk vil delta fysisk og av smittesituasjonen på det tidspunktet. Alle medlemmer og andre vil ha muligheten til å følge generalforsamlingen digitalt.

Hvordan kan jeg delta på generalforsamlingen til OBOS? 

For å delta må du være valgt som delegat. Det er bare de valgte delegatene som kan stemme på generalforsamlingen. Hvis du bor i en OBOS-bolig kan du bli valgt som representant for «boende medlemmer», det vil si medlemmer som bor i et OBOS-tilknyttet borettslag. Disse representantene, eller delegatene, velges på borettslagenes egne generalforsamlinger. Alle andelseiere i borettslaget kan bli valgt, så lenge de er over 18 år.

Finnes det en oversikt over de de som er valgt til delegater?

Delegatlisten blir lagt ved sakspapirene som sendes til delegatene. Av GDPR- og personvernhensyn offentligjøres ikke listene i andre kanaler.

Kan jeg følge generalforsamlingen som observatør digitalt?  

Ja, generalforsamlingen vil bli streamet og er tilgjengelig for alle. 

Blir sakspapirene til generalforsamlingen tilgjengelig for alle?   

Ja, skriftlig innkalling med saksdokumenter sendes til de valgte delegatene med minst 8 dagers varsel. Samtidig vil de bli lagt ut på obos.no.

Har alle OBOS-medlemmer mulighet til å stille spørsmål til generalforsamlingen?

Ja, alle medlemmer har rett til å stille spørsmål til generalforsamlingen. Disse må meldes skriftlig til styret innen 1. april hvert år.

Delegerte har rett til å få tatt opp spørsmål som blir meldt skriftlig til OBOS’ styre i så god tid at det kan tas med i innkallingen. I 2021 er fristen 17. mai. Spørsmål til OBOS´ generalforsamling sendes til generalforsamling@obos.no.

Hvor mange delegater kan velges fra hvert borettslag?

Regler for valg av delegerte fremkommer av OBOS’ vedtekter. Delegerte til OBOS generalforsamling velges eller utpekes etter følgende kriterier:

  1. Borettslag med 31-500 andelseiere kan stille med én delegat
  2. Borettslag med flere enn 500 andelseiere kan stille med to delegater.
  3. Borettslag med færre enn 31 andeler blir representert gjennom loddtrekning. Det velges en delegat for hver 500. andel, og de som blir trukket ut vil få beskjed og tilsendt innkalling og sakspapirer. For å være med i loddtrekningen, må borettslaget ha valgt en kandidat, slik at vedkommende er protokollført.

Fra årets generalforsamlinger i borettslagene, så er det delegerte som er valgt på generalforsamlinger til og med 02.06.21 som blir innkalt til OBOS’ generalforsamling. For borettslag som ikke har gjennomført generalforsamling med valg av delegerte innen den 02.06.21, så vil den eller de delegerte som ble valgt på generalforsamlingen i 2020 bli innkalt til OBOS’ generalforsamling.

Årsaken til dette er at styret i OBOS i henhold til OBOS’ vedtekter, må ha delegatenes navn senest 21 dager før generalforsamlingen, med tanke på utsendelse av innkalling til generalforsamlingen innen lovens frister.

Det kan det bli omtrent 620 delegater fra OBOS-tilknyttede borettslag hvis alle deltar.

Definisjoner/begreper:

Hva er forskjellen på et OBOS-tilknyttet og et frittstående borettslag?

Tilknyttet borettslag er borettslag der det fremgår av vedtektene at andelseiere skal være medlemmer i OBOS.

I frittstående borettslag er det ikke krav til medlemskap i et Boligbyggelag. Bor det OBOS-medlemmer i disse selskapene er de å anse som «hussøkende medlemmer».

Hva er forskjellen på et boende medlem og hussøkende medlem?

Boende medlem
Medlemmer som bor i et tilknyttet borettslag der det fremgår av vedtektene at andelseiere skal være medlemmer i OBOS.

Hussøkende medlem
Medlemmer som ikke er andelseier i et OBOS-tilknyttet borettslag. Disse kan delta på delegertmøtet og bli valgt som delegater til OBOS sin generalforsamling.

Diverse - relaterte artikler