Hopp til innhold
Et barn leker i sandkassa med masse leker rundt seg.

Hvilke regler gjelder for lekeplasser i borettslag og sameier?

Er dere heldige å ha lekeplass? Dersom dere eier lekeplassutstyr har dere også et ansvar for at sikkerheten er ivaretatt.

Publisert:
mandag 2. mars 2020

Lekeplasser – eller mer presist lekeplassutstyr – reguleres av Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr av 19. juli 1996, gitt med hjemmel i Produktkontrolloven av 11. Juni 1976 nr. 79.

Forskriften forstås slik at eiere av lekeplasser til såkalt ”kollektiv bruk” omfattes. Etter forskriftens § 16 Ettersyn og vedlikehold har «Den som anskaffer eller eier lekeplassutstyr er ansvarlig for jevnlig ettersyn og nødvendig vedlikehold, slik at utstyrets sikkerhetsegenskaper opprettholdes.»

Uansett vil borettslag og sameier ha et ansvar etter internkontrollforskriften og alminnelige regler om ansvar for uaktsomme handlinger eller forsømmelser. Eiere av lekeplassutstyr har følgelig et ansvar for at sikkerheten er ivaretatt.

Risiko for skader

Dette gjelder både når man anlegger lekeplassen og i forbindelse med lekeplassens drift og vedlikehold. Det er viktig at man vurderer risikoen for skader og innretter seg deretter. Blant annet må en se hen til slikt som åpninger og vinkler som kan medføre fare for at barn henger seg fast, god og solid fundamentering, sikkerhetssoner og støtabsorberende fallunderlag. I forbindelse med ettersyn og vedlikehold må en særlig påse at ikke sikkerheten svekkes ved at lekeapparatene går i stykker, at underlaget ikke mister den støtabsorberende evnen gjennom slitasje etc.
Dersom det skal anlegges lekeplasser av en viss størrelse anbefales det at boligselskapet engasjerer en teknisk konsulent som kan bistå. Ellers har Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) utarbeidet en faktabrosjyre om lekeplassutstyr som kan lastes ned fra direktoratets hjemmeside www.dsb.no. 

Ansvar?

Det er viktig å understreke at boligselskapet ikke uten videre vil være ansvarlig dersom noen kommer til skade på en lekeplass. I utgangspunktet må det kreves at boligselskapet har forsømt seg ved monteringen eller vedlikeholdet av lekeplassutstyret og at det er utvist uaktsomhet. Hvilken bruk som er gjort av utstyret av den tilskadekomne vil også spille inn.
Skrevet august 2019 av Terje Sjøvold, juridisk direktør i OBOS.

HMS

Kontroll av lekeplassen er en del av HMS arbeidet i boligselskapet. På det nye Styrerommet.no finner dere en HMS-modul (Helse, miljø og sikkerhet) som hjelper dere å passe på hva som skal kontrolleres og hvor ofte.

Hjelp til kontroll av lekeplass i eget boligselskap

Hvis dere ønsker hjelp med kontroll av lekeplassen, har OBOS inngått en samarbeidsavtale med Lekeplassinspektøren AS. Gjennom avtalen får boligselskaper som er forvaltet av OBOS gode priser og rabatter. Les mer informasjon om kundefordeler.

Relaterte

To gutter spiser grillmat på en uteplass

Grilling på balkongen

Det fins ingen lover eller forskrifter som omhandler grilling på balkongen, og hverken borettslagsloven eller eierseksjonsloven sier noe om dette.