Hopp til innhold
6 styremedlemmer som sitter rundt et bord og gjennomfør styremøte

Tid for budsjett

Høst er budsjettid. Dette er det du bør gjøre nå.

Publisert:
torsdag 1. september 2022

Med prisvekst på både strøm og varer, i tillegg til økte renter, er vi inne i en usikker tid preget av turbulens i økonomien. Derfor er det er viktigere enn noen gang at eierne og boligselskapet har oversikt og kontroll på økonomien.

Budsjettet gir styret og eierne trygghet for framtidig likviditetsbehov og forutsigbarhet for eventuelle økninger i felleskostnadene. Revisor forholder seg også til budsjettet når de går igjennom regnskapet.

I tillegg må styret kartlegge hvilke vedlikeholds- og rehabiliteringsoppgaver som skal utføres, vurdere hvordan arbeidet skal finansieres og fastsette tidsperioden arbeidet skal utføres i. Må dere øke felleskostnadene? Skal dere ta opp lån? Alt dette må være med i budsjetteringsprosessen.

Les mer om mulighetene dere har ved økte priser og renter.

Styrerommet og rådgiveren hjelper dere

På Styrerommet kan dere bruke økonomi- og leverandørsidene til å få god oversikt over kostnadene i boligselskapene. Dere har kanskje også nylig mottatt en økonomisk rapport fra rådgiveren deres? Der kan det ligge nyttige råd for framtidig økonomistyring. Sørg for god dialog med rådgiveren deres og avtal gjerne et budsjettmøte*. Budsjettmøtet er et godt tilbud til styrer som ønsker et sterkt eierskap til sitt eget budsjett, i tillegg til god økonomistyring gjennom året som kommer. 

Ta også en gjennomgang av avtaler dere har inngått, forsikringspremier, lånebetingelser og annet som kan påvirke neste års budsjett. God planlegging og tydelige prioriteringer gir et godt budsjett – da er det også lettere å drive styrearbeid inn i neste periode!

* Gjelder ikke for selskaper som kun har avtale om regnskapsførsel.

Hva må gjøres når?

August/september

  • Samle inn informasjon om neste års prosjekter, for eksempel om eventuelle vedlikeholdsplaner og endringer i løpende driftsavtaler styret kjenner til.
  • Send informasjonen til rådgiveren så snart som mulig. Da er den tilgjengelig når rådgiver skal utarbeide budsjettet i oktober.

Oktober

  • Rådgiveren jobber med budsjettet, og setter opp et forslag basert på fjorårets resultat og innspill fra styret. Her tas det høyde for generell prisøkning, forventninger for rentenivået og økning av kommunale avgifter.
  • Rådgiver sender budsjettet til styret for gjennomgang. Styret kontrollerer at alle planlagte prosjekter er tatt med og at budsjettet gir et riktig bilde av kostnader og inntekter for kommende år.
  • Styret og rådgiver sørger for at budsjettet går i balanse og at boligselskapet har tilstrekkelig likviditet gjennom hele året.

Midten av november

  • Budsjettet bør helst være godkjent. Skal felleskostnadene økes må din kontaktperson ha beskjed seks uker før, slik at endringer i felleskostnadene kan meldes inn i tide.
  • NB! Felleskostnadene kan endres gjennom hele året uten at det koster noe ekstra for styret.
     

Økonomi - relaterte artikler

Foto av Christer Jensen fra Entelios.

Slo spotprisen med OBOS-avtale

Boligselskapene med strømavtalen fra Entelios betalte en strømpris som var 17 prosent lavere enn spotprisen i fjor. Nå har de slått spotprisen åtte år på rad.