Hopp til innhold
God stemning blandt barn og voksne på dugnad i boligselskapet.

Tips til dugnaden

Mange boligselskap ønsker å bruke våren til å gjøre det fint på utearealene og dugnad er en fin måte å skape fellesskap, godt bomiljø og ikke minst – få ting gjort.

Publisert:
mandag 2. mars 2020

Tips til hva dere kan gjøre

 • Husk å informere om dugnaden – tid og sted!
 • Sørg for at det er nok koster, raker, søppelsekker, ev hansker og annet som kan være til nytte.
 • Raking og feiing av fellesarealer – gir raskt følelsen av et bedre og mer ryddig uteareal, og er noe alle kan være med på.
 • Rens kumlokk og rister slik at vann renner unna.
 • Sjekk om taknedløp er hele etter vinteren. 
 • Finn stoppekraner for vann og sjekk om disse er merket.
 • Kontrollerer om lokkene på stakeluker i utvendige og innvendige kummer sitter godt. Dette kan forebygge rotteplager.
 • Ekstra vask av fellesområder som oppganger og garasjer. Kanskje lampene i fellesarealene trenger en liten vask?
 • Er dere så heldig å ha lekeplass? Husk å sjekke at sandkassa har nok sand og vend/snu  sanda for bedre støtdemping.
 • Beskjæring av busker, luking og rydding i bed - se nedenfor!
 • Har noen hatt utlegg til dugnadenog trenger å få penger i retur? Prøv den nye løsningen for utlegg på Styrerommet.no.

Busker

Skal du beskjære selv er det tryggeste å tynne, og ikke fjern mer enn 1/3 av busken. Se illustrasjon. Fjern de eldste og tykkeste greinene. Når du er ferdig skal busken fremstå som mer luftig med relativ jevn fordeling av gjenstående greiner. Sarte roser bør ikke beskjæres før i juni. 

Illustrasjon som viser hvordan busker bør beskjæres.
 
• Legg på kompost: et fuktbevarende lag med kompost ved busker og trær hindrer også ugress.
 Er det mye ugress i blomsterbedet er det viktig å fjerne dette så tidlig som mulig, få med røtter. 
 Gjødsling foregår etter anvisning på pakken når vekstsesongen er i gang. 
 Trær: All beskjæring bør utføres av fagfolk. Trær som står tett ved lekeplass og benker og andre steder der folk oppholder seg bør ha årlig tilsyn.
 Har dere plantet nye trær de siste 5-10 årene bør disse trærne følges opp med beskjæring for å sikre en god og trygg trekrone. 
 

Lykke til med årets dugnad!

Dugnad - relaterte artikler

Tre personer på dugnad. Fra venstre: Jan-Erik Egeberg, Audhild Solberg og Stewart Stanbra.

Dugnad som duger

God organisering og en matbit er aldri feil. Her er tre eksempler på vellykket dugnad.
Foto av fire ungdommer på dugnad.

Dugnad og avfallshåndtering

Skal dere avholde dugnad i høst? Husk å benytte dere av våre rabattavtaler på leie av container eller komprimatorbil. Dere sparer både tid og penger samtidig som fellesarealene blir ryddet.
Gutt ved siden av trillebår og med mann med spade i hånden bidrar med dugnadsrbeid i blomsterbedd

Tips til en trygg og smittefri dugnad

Alle er tjent med at fellesarealer ryddes og holdes vedlike. Mange borettslag og sameier opplever stor interesse for dugnader for tiden. Det er fullt mulig med dugnad i koronatiden så lenge styret tilrettelegger slik at retningslinjer fra Folkehelseinstituttet overholdes.