Hopp til innhold
God stemning blandt barn og voksne på dugnad i boligselskapet.

Vær godt forberedt på snø og kulde

Vinteren står for døra, med snøfall, kulde og glatte veier. Er dere klare for vinteren?

Publisert:
torsdag 21. november 2019

Med vinteren følger det også mange ekstraoppgaver for styret.

Allerede nå i høst, før snøen har lagt seg, kan det være smart å ta en befaringsrunde i boligselskapet sammen med firmaet som har ansvaret for å brøyte og strø. På den måten sikrer dere at begge parter er enige om når oppgavene skal utføres.

Husk også at det i løpet av høsten ofte samler seg løv og skitt som tetter igjen sluk, nedløpsrør og takrenner. Dette kan, senere i vinter, øke faren for frostspreng.

Dette bør styret fikse i høst, før snøen og vinteren kommer:

 • Rens takrenner
 • Sjekk at varmekabler i takrenner og nedløp fungerer
 • Sjekk at taknedløpene er hele og at de leder vann bort fra bygget
 • Steng utekraner og tøm dem for vann
 • Fyll opp strøkasser med singel
 • Sørg for å ha brøyteavtale med strøing hvis dere ikke selv brøyter eller strør områdene
 • Ha gode rutiner for fjerning av snø på tak og for strøing av gangveier. Gode rutiner reduserer sannsynligheten for at styret blir sittende med erstatningsansvaret dersom det skjer et uhell - at folk sklir på gangveiene eller at biler og mennesker blir skadet ved at snø faller fra taket

Dette bør styret minne beboerne på:

 • Rense sluket på balkongen.
 • Være forsiktig ved lufting av radiatorer. Det er fort gjort å skru ventilen og skruen helt ut. Pass på at det ikke gjøres, da blir det lekkasje.
 • Sørge for god ventilasjon i leiligheten, selv om det er kaldt ute. Dårlig ventilasjon kan gi kondens på vinduer og kalde yttervegger. Det kan igjen gi gode vilkår for muggsopp.
 • Når/hvis det kommer snø må denne fjernes fra terrassen så raskt som mulig. Snøsmelting i kombinasjon med tette terrassesluk er årsak til mange vannskader. Smeltevannet tar minste motstands vei vekk fra terrassen, sørg for at den ikke er inn gjennom leiligheten.
 • Sørg for å ha på varme i huset/leiligheten. Selv når man skal reise bort må det stå på tilstrekkelig med varme til at rørene ikke fryser. Vann utvider seg når det fryser. Når utvidelsen skjer i rør, sprekker rørene. Når vannet tiner i rør som er sprukket blir det lekkasje.

Forsikring - relaterte artikler

En rosa paraply-regn som drypper

Hvordan melder dere skader?

162 vannskader registrert på en uke – hvordan melder dere skader? Det enkleste er å bruke skadeskjema på Styrerommet.no.