Hopp til innhold
Skilt som viser retningen til et tilfluktsrom

Vedlikehold av tilfluktsrom

I Norge finnes det i underkant av 20.000 tilfluktsrom. 600 av dem er offentlige, mens 19.000 hører til blant annet kontorbygninger, butikker og boligselskaper. Disse rommer ca. 2,2 millioner plasser.

Publisert:
mandag 21. mars 2022

Størrelsen på private tilfluktsrom er tilpasset antall personer som normalt oppholder seg på eiendommen, og er kun ment til bruk for disse.

Oversikt over offentlige tilfluktsrom finnes her, men det ikke finnes tilsvarende offentlig tilgjengelig oversikt over private tilfluktsrom. Den enkelte bygningseier kan ta kontakt med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eller Sivilforsvaret for å avklare om eiendommen har registret tilfluktsrom og status for dette.

Tilfluktsrom er bygget etter forskrifter av 1948, 1966, 1976 og 1995, men det er ikke bygget tilfluktsrom i boligbygg siden 1974. Unntaket er kombinerte bolig- og næringsbygg der det kan ha blitt bygget tilfluktsrom fram til 1998. Private tilfluktsrom er bygget på byggherrens regning, og det er eier av bygget som har ansvaret for å vedlikeholde rommet i fredstid, samt klargjøring og drift av rommet ved beredskap. Tilfluktsrommene skal kunne tas i bruk på 72 timers varsel.

OBOS arrangerer i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) et webinar om tilfluktsrom for boligselskaper torsdag 31. mars kl. 17. Temaet er regelverk og vedlikehold av tilfluktsrommene.

OBOS Prosjekt kan bistå boligselskapet med råd for tilfluktsrom. Bestill en tilstandsvurdering her!

Vedlikehold - relaterte artikler

Solceller på taket til et bygg i Oslo sentrum.

Uendelig energi fra solen

Lokal kraftproduksjon blir en nøkkelbrikke i framtidens energisystem. Solway gjør det enklere å komme i gang.