Hopp til innhold
To menn bygger stilaser i forbindelse med rehabilitering av fasaden på en boligblokk

Vedlikehold, oppgradering og rehabilitering – hva nå?

Koronasituasjonen kan by på noen utfordringer for gjennomføring av prosjekter i boligselskapene. Både beboere, styret og entreprenører må tilpasse seg gjeldende smitteverntiltak inkludert regler for avstand, verneutstyr og lignende.

Publisert:
onsdag 29. april 2020

Dersom det allerede er inngått kontrakt mellom boligselskapet og en entreprenør om gjennomføring av et arbeid, har begge parter både en rett og en plikt til å gjennomføre kontraktsarbeidet. Avvik i fremdrift kan gi uforutsette tilleggskostnader i prosjektet. OBOS Prosjekt svarer gjerne på spørsmål rundt dette temaet.

Framtidige prosjekter

Det er fortløpende behov for å planlegge og gjennomføre vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av eksisterende bygningsmasse.

Dagens koronasituasjon påvirker byggebransjen i form av forsinkelser på leveranser, tilhørende evne til gjennomføring av prosjekter og nedgang i antall oppdrag. Det gir boligselskapene en god mulighet til å oppnå gunstige priser i dagens markedet.

Derfor kan det være lurt å forberede gjennomføring av arbeider med kartlegging av bygningsmassen allerede nå. En slik kartlegging består gjerne av tilstandsvurdering, vedlikeholdsplan og ulike utredninger for oppgraderinger

I tillegg bør det settes av tid til å utarbeide underlag for innhenting av konkurrerende tilbud fra flere entreprenører.

Trenger dere hjelp?

OBOS Prosjekt har mye kompetanse innenfor disse ulike fagfeltene.
Ta kontakt med styret sin byggetekniske rådgiver som du finner på Styrerommet.no, eller gå inn på nettsiden til OBOS Prosjekt for mer informasjon om våre tjenester

Vedlikehold - relaterte artikler

Solceller på taket til et bygg i Oslo sentrum.

Uendelig energi fra solen

Lokal kraftproduksjon blir en nøkkelbrikke i framtidens energisystem. Solway gjør det enklere å komme i gang.