Hopp til innhold

1000 leiligheter solgt med Deleie og Bostart

I september rundet OBOS 1000 solgte boliger med Deleie og Bostart. 40 prosent av alle nye leiligheter OBOS har solgt de siste månedene, er kjøpt med de nye boligkjøpsmodellene.

Publisert:
onsdag 21. september 2022

OBOS har som ambisjon å tilby medlemmene rundt 8500 leiligheter med nye boligkjøpsmodeller de neste fem årene, de fleste av dem i Oslo-området.

– Det er inspirerende å se at vi virkelig lykkes med å hjelpe flere inn på boligmarkedet, ikke minst førstegangskjøperne. Vi er styrket i troen på at vi er på rett vei, sier Ingjerd Sælid Gilhus, leder for boligkjøpsmodeller i OBOS.

Kraftig opptrapping

Nå selges én av tre nye borettslagsleiligheter med Deleie. Det kommer etter en storsatsing som startet i februar. Målet er at 70 prosent av alle nye borettslagsleiligheter OBOS bygger i Stor-Oslo, skal tilbys med Deleie og Bostart. I resten av landet skal rundt halvparten av alle nye boliger være tilgjengelige med de nye ordningene.

Økt satsing på alternative boligkjøpsmodeller har også fått bred støtte fra medlemmene på generalforsamlingen i OBOS.

Nå er det solgt til sammen over 1000 leiligheter med Deleie og Bostart. Og det er Deleie-modellen som har slått best an:

– Den store etterspørselen har kommet raskere enn ventet. Det bekrefter det vi allerede visste: Mange har ikke mulighet til å kjøpe seg sitt eget hjem i dagens tøffe boligmarked. De trenger alternative veier inn. Mange av kjøperne er førstegangskjøpere i Oslo-området som sliter med å spare opp nok egenkapital – til tross for at de har fast jobb og vanlig inntekt. Vi ser også at ordningen passer andre grupper som nyskilte og barnefamilier som trenger ekstra plass. Og det er ikke bare i Oslo-området vi opplever stor etterspørsel etter disse modellene, vi ser den samme tendensen i andre områder av landet med stort prispress, sier Gilhus.

Ber om lovendring

Høy etterspørsel til tross: Gilhus tror det vil bli solgt færre Deleie-leiligheter framover. Rentehopp og høy prisstigning vil trolig dempe etterspørselen etter boliger generelt, og i tillegg er OBOS flere steder i ferd med å bli “utsolgt” for Deleie-boliger som senker terskelen til boligmarkedet. Borettslagsloven sier nemlig at et boligbyggelag bare kan eie inntil 20 prosent av leilighetene i et borettslag. Fordi OBOS er deleier i alle leilighetene som blir solgt med OBOS Deleie, kan OBOS bare selge hver femte leilighet med ordningen.

– Vi mener at loven må endres. Det er et paradoks at når vi endelig har fått på plass en sosialt bærekraftig modell i boligmarkedet, som politikerne lenge har etterspurt, er det loven som skal sette en stopper for mange manges boligdrøm.

Fakta om Deleie og Bostart

Med OBOS Deleie kjøper du en ny leilighet sammen med OBOS. Du eier mellom 50 og 90 prosent fra starten, og betaler et beløp tilsvarende markedsleie for OBOS´ andel av boligen. Etter hvert kan du kjøpe deg opp i boligen til du eier hele. Kjøper du halvparten av boligen blir også behovet for egenkapital og lån halvert.  

Med OBOS Bostart kjøper du en ny leilighet til rundt 10 prosent lavere pris enn ordinær markedspris. Det betyr lavere lånebehov og krav til egenkapital. Når du kjøper med Bostart blir du eier av hele boligen. Når du ønsker å selge, har OBOS rett til å kjøpe den tilbake til opprinnelig salgspris, justert for prosentvis verdiendring. Verdivurderingen vil være basert på boligprisindeksen til Eiendom Norge.  

 

Relaterte

Boligsalget tar seg opp

OBOS solgte 1 183 boliger til en verdi av 5,9 milliarder kroner i første halvår 2024. Sammenlignet med 2023 er det en oppgang på 35 prosent i antall solgte boliger.