Hopp til innhold

Alle nye OBOS-boliger skal miljøsertifiseres

Europas fremste miljøsertifisering for boliger, BREEAM-NOR, innføres i alle nye OBOS-prosjekter som planlegges fra 2019.

Publisert:
mandag 18. mars 2019

Å innføre BREEAM-sertifisering garanterer for at OBOS-boliger bygges med klimavennlige og giftfrie materialer, reduserte avfallsmengder og at det blir tatt hensyn til biologisk mangfold på tomten.

Det tilrettelegges også for at de som skal bo i boligen enkelt kan leve grønt og klimavennlig, blant annet med god tilgang til å reise kollektivt og bruke mindre energi til oppvarming.

Miljøbolig fra OBOS

Bygninger står for en betydelig del av verdens klimagassutslipp og energiforbruk. Det vil OBOS være med på å redusere.

– Å bygge robuste, bærekraftige bygg er viktig for OBOS. Alle våre byggeprosjekter har en miljøstrategi, men nå går vi ett steg lenger og innfører en sertifiseringsordning. På den måten kan boligkjøperne være trygge på at de får en klimavennlig bolig når de kjøper bolig fra OBOS, sier miljødirektør i OBOS, Birgitte Molstad.

Miljøgaranti

Boligene leveres med et sertifikat som garanterer at miljøkravene er oppfylt. Rene materialer uten giftstoffer sikrer et godt inneklima.

Tilrettelegging med for eksempel god avfallshåndtering gjør det enklere å velge en grønn hverdag for den som flytter inn. Mulighet for lading av bil, lukket sykkelparkering og egne bil- og sykkeldelingsordninger legger til rette for miljøvennlig transport.

– At vi tenker miljø og klima allerede fra planleggingsstadiet i bolig- og byutviklingen fører til at beboerne enklere kan velge en grønnere og mer bærekraftig hverdag når de flytter inn, sier Molstad.

Sertifiseringen omfatter alle OBOS-boliger som bygges i Norge. Det betyr at OBOS kommer til å produsere over 1500 miljøsertifiserte boliger hvert år. Datterselskapet Block Watne jobber med andre typer miljøtiltak, blant annet ISO 14001.

Dette er BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment‘s Environmental Assessment Method) er Europas fremste miljøsertifiseringsverktøy for bygninger, en internasjonalt anerkjent metode for å måle bærekraftige egenskaper ved et bygg.

Sertifiseringen er basert på ni kategorier: ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk, økologi og forurensing.

Ledelse. Sertifiseringen krever et prosjektstyringssystem som medvirker til gode prosesser for planlegging og utførelse. I byggeperioden sørger vi for å bruke miljøvennlige materialer, redusere og sortere avfall samt ta hensyn til naboer og miljøet rundt oss.

Helse og innemiljø. Rene materialer uten giftstoffer sikrer et godt inneklima og temperatur – året rundt.

Transport. Mulighet for lading av bil og sykkel etableres i umiddelbar nærhet til boligene. Egen lukket sykkelparkering og egen bil- og sykkeldelingsordning etableres i større boligprosjekter.

Forurensing. Våre byggemetoder skal medføre minst mulig forurensing til luft og vann, og generere minst mulig støy i byggeperioden.

Vann. Det er viktig å bruke mindre vann. Derfor får hver bolig vannmåler og kan følge med på forbruk. Grøntområdene fylles med planter som utelukkende er avhengig av nedbør.

Materialer. Byggematerialene er giftfrie og det brukes aldri tropisk tømmer fra regnskogen. Materialene er robuste for å minimere skader, slitasje og vedlikehold.

Avfall. Avfall sorteres, måles og registreres i byggeperioden. Innen boligene er ferdig bygget er det også etablert gode muligheter for kildesortering av husholdningsavfall.

Relaterte

Solid første halvår for OBOS-banken

OBOS-banken oppnådde et resultat før skatt på 171 millioner kroner i andre kvartal 2024. Resultat før skatt første halvår ble 329 millioner kroner. Veksten i utlån fortsetter og har økt med 12 prosent siste 12 måneder. OBOS-banken fikk 11 500 nye kunder første halvår.

Forventet resultatnedgang første halvår for OBOS

OBOS fikk et resultat før skatt i andre kvartal i 2024 på 488 millioner kroner, ned fra 1 218 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultat for første halvår endte på 848 millioner kroner mot 1 597 millioner kroner i fjor.

Boligsalget tar seg opp

OBOS solgte 1 183 boliger til en verdi av 5,9 milliarder kroner i første halvår 2024. Sammenlignet med 2023 er det en oppgang på 35 prosent i antall solgte boliger.