OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk

Åpner vannkraftverk i Rogaland

Etter 13 år med planlegging, åpner endelig det nye Rusdalsåni vannkraftverk på Moi i Rogaland. Kraftverket skal produsere strøm tilsvarende forbruket til to tusen OBOS-leiligheter.

14. juni 2019
karusellbilde: 17866390_1

Rusdalsåni ligger i Lund kommune i Rogaland og skal produsere rundt 18 GWh per år. Dette er det niende kraftverket til OBOS. Ytterligere syv er under utbygging, og fire av disse skal settes i drift senere i år.

– OBOS Energi kjøpte prosjektet Rusdalsåni i april 2016. Da startet vi detaljprosjektering og prosessen med å bygge. Vi er glade for at dette kraftverket endelig er i gang med å produsere ren og grønn strøm, sier Marius Asheim, daglig leder i OBOS Energi.

Blir selvforsynt med fornybar strøm

Ved utgangen av 2021 skal OBOS-konsernet være selvforsynt med egenprodusert fornybar strøm. Målet er å utvikle en vannkraftproduksjon som tilsvarer 650 GWh. Bak utbyggingen står det heleide datterselskapet OBOS Energi.

Ønsker lokal drift

Rusdalsåni utnytter et fall på 206 meter og ligger i et vakkert terreng. Rørgaten er 3450 meter lang og ligger nedgravd i terrenget langs fylkesvei 3, Rusdalvegen. De lokale grunneierne har jobbet med prosjektet i mange år, og de skal være involvert i den daglige driften.

Et kjennetegn ved kraftverkene OBOS bygger er ønsket om å samarbeide mest mulig lokalt.  Så langt det er mulig blir det benyttet lokale entreprenører, og grunneiere står for driften. Dette sikrer at mye av verdiskapningen skjer lokalt.

Lokale tilpasninger

– En prioritet fra vår side er å tilpasse vannkraftverket til lokale forhold og gjøre så lite inngrep som mulig i naturen rundt, sier Asheim.

Deler av vannet i elven «lånes» en periode av vannkraftverket. Der passerer vannet gjennom en turbin som produserer strøm, før det slippes ut igjen i elven litt lenger nede. Kraftverket vil derfor ha liten innvirkning på natur og dyreliv.