Hopp til innhold

Årsmøtet kan gjennomføres digitalt

Denne våren kan årsmøter i boligselskapene gjennomføres digitalt – helt eller delvis.

Publisert:
fredag 1. februar 2019

OBOS lanserer en digital løsning som gjør det mulig med digitale årsmøter. Det er en liten verdensnyhet, så vidt vi vet.

OBOS-tilknyttede borettslag, sameier og aksjeselskaper får tilgang til løsningen på Styrerommet.no, det nye arbeidsverktøyet for boligselskaper forvaltet av OBOS.

Effektivisering av styrejobben

Den innovative løsningen er utviklet for å effektivisere planleggingsarbeidet og gjennomføringen av årsmøter.

Heldigitalt for aksjeselskaper

Foreløpig gir lovgivingen kun mulighet for at boligselskaper organisert som aksjeselskaper kan ha 100 prosent heldigitale årsmøter. Derfor er det også mulig å bruke verktøyet til delvis digitale årsmøter og generalforsamlinger.

Delvis digitalt for borettslag og sameier

Et sameie eller borettslag har anledning til å innhente forslag fra beboere og sende ut innkallingen, lage agenda og håndtere innkommende saker fra beboere. Eierne vil kunne melde inn saker og foreslå kandidater til styret via mobiltelefonen. I henhold til borettslagsloven og loven om eierseksjons-sameier må selve møtet gjennomføres med fysisk oppmøte.

Aktuelt - relaterte artikler

OBOS-prisene opp i Oslo

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo steg 0,2 prosent fra oktober til november. På landsbasis falt prisene 0,1 prosent.