Hopp til innhold

Bedre første halvår 2023 enn forventet for OBOS

OBOS fikk et resultat før skatt i andre kvartal 2023 på 1 218 millioner kroner, opp fra 542 millioner kroner i andre kvartal i fjor. Resultat for første halvår endte på 1 597 millioner kroner, opp fra 1 216 millioner kroner i første halvår 2022.

Publisert:
mandag 14. august 2023

Per andre kvartal 2023 har OBOS solgt 875 boliger brutto, mot 2 092 boliger per andre kvartal i fjor.

- Virksomhetsområdet Boligutvikling har merket nedgang i etterspørsel etter nye boliger, i tillegg til økte byggekostnader og økte renter. Virksomhetsområdene Forvaltning og rådgivning og Næringseiendom hadde en stabil underliggende drift, mens OBOS-banken bidro med økt resultat grunnet økte rentemarginer, sier konsernsjef i OBOS Daniel Kjørberg Siraj.

I mai ble det klart at Skanska kjøper seg inn med 50 prosent i OBOS sitt Nansenløkka-prosjekt på Fornebu. Resultatet for andre kvartal blir løftet med 863 millioner kroner som følge av nedsalget av Nansenløkka fra 100 til 50 prosent.

- Resultatet ble på motsatt side trukket ned av lavere prosjektmarginer i enkelte prosjekter og økte rentekostnader. Nyboligsalget er historisk lavt. Det er ventet å ta seg noe opp i 2024 når rentetoppen er passert, inflasjonen er på vei ned og den økonomiske usikkerheten blant boligkjøperne reduseres, sier Siraj.     

Fortsatt høy boligproduksjon

Det lave boligsalget påvirker igangsettingen av nye boliger, og per andre kvartal har OBOS satt i gang bygging av 832 boliger brutto, ned fra 2 234 boliger brutto på samme tid i fjor. Det totale antallet boliger under bygging ligger fortsatt på et høyt nivå med 6 532 boliger brutto, ned fra 7 301 på samme tid i fjor. Salgsgraden er på 65 prosent.

- Salgsgraden er fortsatt på et godt nivå selv om det er nedgang sett mot fjoråret, men vi ser at de nyere prosjektene er mer krevende å selge i lys av markedssituasjonen og kostnadsbildet, sier Siraj.

Ny fabrikk i Sverige

I andre kvartal ble det besluttet å starte bygging av en ny fabrikk for trehusproduksjon i Vrigstad i Sverige.

- For OBOS er det viktig å tenke langsiktig. Denne investeringen vil bidra til å styrke OBOS sin konkurransekraft, og gir oss en mulighet til å bli ledende innenfor industriell trehusproduksjon. Den nye og moderne fabrikken vil stå ferdig ved årsskiftet 2025/2026. Da har forhåpentligvis også utviklingen i nyboligmarkedet snudd. Det er i tillegg gjort flere viktige tomtekjøp for fremtiden, sier Siraj.

Aktuelt - relaterte artikler

OBOS setter i gang bygging av 275 leiligheter i Sverige

11. juni ble det første spadetaket tatt på et nytt boligprosjekt i Tyresö kommune utenfor Stockholm. Her er OBOS Sverige AB totalentreprenør for et større boligprosjekt som skal bygges for Scandinavian Property Group (SPG).