Bransjen strømmer til Construction City

Byggebransjens nye næringsklynge har på ett år økt fra 10 til over 50 medlemmer.

OBOS, AF Gruppen og Betonmast startet den nye næringsklyngen Construction City for et drøyt år siden. Nå strømmer aktørene til for å få være med på byggebransjens innovasjonsreise.

OsloMet og JM sist inn

I tillegg til de tradisjonelle bransjeaktørene har klyngen fått stor oppmerksomhet fra aktører i tilstøtende bransjer. OsloMet og JM er nyankomne aktører og klyngen har nå rundet 50 medlemmer.

Samarbeidet i klyngen er allerede godt i gang. Den etablerte boligleverandøren JM er blant dem som trer inn fra 2020.

– Vi ønsker å delta i arbeidet med å bygge opp et sterkt innovasjonsøkosystem for bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen. I JM mener vi at nye former for samarbeid er viktig for å løse noen av hovedutfordringene våre fremover. Ved å være med i Construction City vil vi bidra til å bygge kunnskap og samarbeid på tvers i bransjen, som vi ikke har hatt tradisjoner for tidligere, sier Martin Asp, administrerende direktør i JM Norge.

Medlemmer fra hele bransjen

– Medlemmene våre, fra hele verdikjeden i bygg- og anleggsbransjen, er aktørene som skal bygge framtidens Norge, fremhever daglig leder i Construction City, Benedicte Økland. – Det er veldig bra å få med flere av de større aktørene i bransjen som JM og OsloMet representerer to ulike deler av. Å ha såpass mange entreprenører, rådgivere og utviklere, sammen med stadig flere start-ups og alle de viktigste akademiske aktørene for vår bransje, gjør at vi kan utfylle, utfordre og løfte hverandre.

– OsloMet har en klar ambisjon om vekst innenfor teknologifagene. Veksten skal skje både ved antall uteksaminerte kandidater, etter- og viderutdanningskurs for byggeindustrien og anvendt forskning. Denne veksten vil ikke være mulig uten et konstruktivt og forpliktende samarbeid med næringslivet i vårt nedslagsområde. Partnerskapet med Construction City er derfor en svært viktig strategisk satsing for oss og vi vil bestrebe oss på å være en aktiv partner med hensyn til kompetanseutvikling, forskning og leverandør av profesjonsorienterte sivilingeniører, bachelor- og phd kandidater, sier Hallgrim Hjelmbrekke, leder for Institutt for bygg- og energiteknikk ved OsloMet.

– Med over 50 medlemmer, og dialog med stadig flere, har vi gode forutsetninger for å bygge et sterkt innovasjonsøkosystem for å sikre økt konkurransekraft og fremtidens bygg-, anleggs- og eiendomsbransje, sier Økland.