Daglig leder for Construction City på plass

Benedicte T.N. Økland (37) er ansatt som daglig leder for Construction City fra 1. september 2018. Hun kommer fra stillingen som myndighetskontakt i Telenor Norge og har tidligere vært rådgiver for konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj og styresekretær i OBOS.

OBOS og AF Gruppen har etablert næringsklyngen Construction City. Ambisjonen er å bli et samlingspunkt og en drivkraft for innovasjon og konkurransekraft for norsk bygg-, anleggs- og eiendomsnæring. Næringsklyngen er i støpeskjeen og har allerede trukket til seg spennende samarbeidspartnere som Multiconsult ASA, DnB, Norsk Gjenvinning, GK, Sintef og StartupLab.

– Vi er svært glade for å få en kapasitet som Benedicte T.N. Økland til denne stillingen. Hun har bred bakgrunn fra politikk og næringsliv, i tillegg til god kjennskap til byggebransjen fra sin tid i OBOS. Benedicte tenker kreativt og offensivt, har stor arbeidskapasitet og vil være en drivende kraft i å utvikle næringsklyngen, sier konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj.

– Dette er et helt unikt prosjekt i Norge, og noe jeg måtte si ja til. Jeg håper jeg kan bidra til at Construction City får realisert innovasjonspotensialet i bransjen gjennom mer kompetanse, utprøving og konkurransekraft, sier Benedicte T.N. Økland.

Benedicte T.N. Økland vil inngå i ledergruppen i divisjon for næringseiendom i OBOS.