Hopp til innhold

Det første byområdet på Fornebu tar form

Nå starter utviklingen av det første urbane området på Fornebu for fullt. “Flytårnet stasjon” skal bli et levende sentrum med over 700 boliger.

Publisert:
tirsdag 25. oktober 2022

OBOS har nylig gjennomført en arkitektkonkurranse for et av et av de tre framtidige urbane sentrumsområder på Fornebu. Feltet, som har fått det foreløpige navnet “Flytårnet stasjon”, ligger mellom Fornebubanen og det gamle flytårnet.

Juryen har landet på forslaget fra Helen & Hard arkitekter, som får mulighet til å jobbe videre med planprosessen og utviklingen av prosjektet. Vinnerforslaget er et utgangspunkt for den videre utviklingen av området.

Men det er langt fram. Nå startet et omfattende arbeid med lokal medvirkning, planlegging og planprosesser. Går alt etter planen kan de første beboerne flytte inn i 2027.

For å belyse hvordan OBOS kan utvikle den nye “byen” på Fornebu, ble fire arkitektteam invitert til å delta i et såkalt parallelloppdrag i vår. Deltakerne var White Arkitekter, MAD Arkitekter, A-lab arkitekter og arkitektkontoret Helen & Hard.

— Flere av forslagene er på et meget høyt nivå. Vinnerforslaget “Rotfeste” har helt unike kvaliteter og viser hvor bra dette urbane strøket kan bli, sier Kristine Tveitnes, administrerende direktør i OBOS Fornebu.

Urbant og spennende

Juryen begrunner valget av “Rotfeste” med at forslaget viser spennende arkitektur og urbane kvaliteter som ikke finnes på Fornebu i dag, og at det også videreutvikler områdets identitet.

Juryen mener også at vinnerforslaget svarer best på føringene fra kommunen for blant annet bærekraft og miljø, samtidig som lokale behov i den fremtidige byutviklingen blir ivaretatt. Forslaget fra Helen & Hard er laget i samarbeid med SLA Landskapsarkitekter og Asplan Viak.

Den drøyt 30 mål store tomten kan etter planen få mellom 700 og 800 leiligheter. Vinnerforslaget legger opp til en variert bebyggelse i ulike høyder, hvor arkitektene også har sett på muligheten for å etablere et signalbygg på inntil 15 etasjer, som et virkemiddel for å skape variasjon. Mellom husene legges det opp til attraktive uteområder med plasser og torg med et mangfoldig tilbud av kafeer, butikker og kultur.

Bebyggelsen er organisert i kvartaler, på en måte som gjør at flest mulig boliger får utsyn mot fjorden.

Den vedtatte kommunedelplanen legger også opp til at området skal ha mange arbeidsplasser. Og det skal tilbys leiligheter med sosialt bærekraftige modeller som Deleie og Bostart som gjør at flere kan komme seg inn på boligmarkedet.

— Vi ser også for oss at det kan bli plass til skole og kanskje en flerbrukshall. Vi ønsker dialog med fylkeskommunen om etablering av en videregående skole på flytårnområdet. Vi tror dette kan bli et flott tilskudd til Fornebu, sier Tor Evert Lindeland, utviklingsdirektør for OBOS Fornebu.

Utstilling av forslagene

I forbindelse med arkitektkonkurransen blir de ulike forslagene utstilt i lokalene til OBOS på Fornebu fra tirsdag 25.10 kl. 17.00-18.30. Sted: Forneburingen 200. Utstillingen vil være åpen fram til 13. november og er åpen for alle. Her blir det mulig å komme med innspill til planene og den videre prosessen.

Illustrasjoner: Helen & Hard/Tegmark

Aktuelt - relaterte artikler

OBOS setter i gang bygging av 275 leiligheter i Sverige

11. juni ble det første spadetaket tatt på et nytt boligprosjekt i Tyresö kommune utenfor Stockholm. Her er OBOS Sverige AB totalentreprenør for et større boligprosjekt som skal bygges for Scandinavian Property Group (SPG).