Hopp til innhold

Det fosser inn strøm hos OBOS

OBOS har som målsetning å bli selvforsynt med fornybar strøm fra egne kraftverk. Til nå er to kraftverk satt i drift og åtte kraftverk er under bygging.

Publisert:
fredag 16. mars 2018

En del av OBOS’ miljøstrategi er å bli en produsent av fornybar energi. Dette gjør vi i hovedsak ved å investere i småskala vannkraftverk. I tillegg har vi installert solceller på utvalgte næringsbygg i Oslo. Målet er at hele konsernet skal bli selvforsynt med fornybar strøm. Allerede fra 2017 er alle fellesarealer i bygg som eies av OBOS Forretningsbygg dekket opp med opprinnelsesgarantier fra OBOS’ egne kraftverk.

For å bli klimanøytrale skal vi:

  • Redusere vårt CO2-avtrykk
  • Dekke opp vårt strømforbruk med opprinnelsesgarantier fra egne kraftverk
  • Kjøpe klimakvoter for resterende CO2-utslipp

Egne kraftverk

OBOS har som mål å bli selvforsynt med fornybar strøm fra egne kraftverk, utbyggingen av disse gjennomføres av det heleide datterselskapet OBOS Energi. Samlet har de i dag to kraftverk i drift og åtte under utbygging. I tillegg har de en prosjektportefølje på rundt 20 kraftverk som planlegges å bygges ut fremover.

– Kraftverkene er i hovedsak lokalisert på Vestlandet der høye fjell og store nedbørsmengder gjør området spesielt godt egnet for vannkraft, sier Marius Asheim, daglig leder for OBOS Energi AS.

I tillegg til Kvitno kraft som ble satt i drift i 2015, ble Strupen kraft i Sogn og Fjordane satt i drift i 2017. Totalt produserer de årlig omtrent 40 GWh, tilsvarende forbruket til omtrent 4000 OBOS-leiligheter. Åtte ytterligere kraftverk er under bygging der fire settes i drift i 2018. Ved utgangen av 2018 er det forventet å ha totalt 130 GWh i produksjon. Dette tallet vil øke fremover når flere kraftverk settes i drift og mer av konsernets strømforbruk kan dekkes med fornybar energi.

Aktuelt - relaterte artikler

Venter et fortsatt krevende marked

OBOS fikk et resultat per tredje kvartal på 1 485 millioner kroner, en økning på 366 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.