Digitalt årsmøte

Snart kan sameier teste hvordan det er å gjennomføre hele eller deler av årsmøtet digitalt. Med andre ord kan du sitte på bussen og stemme over sakene til årsmøtet.

OBOS utvikler en løsning som vil gjøre det mulig med digitale årsmøter og generalforsamlinger.
OBOS utvikler en løsning som vil gjøre det mulig med digitale årsmøter og generalforsamlinger.

Ofte er det bare en liten andel av beboerne som møter opp på årsmøter. Folk er travle, eller kanskje de synes det er kjedelig eller kvier seg for å møte opp i frykt for å bli valgt inn i styret.

OBOS ønsker å skape økt interesse og deltakelse og har derfor valgt å utvikle en løsning som skal gjøre det mulig å gjennomføre disse møtene digitalt.

Delta når det passer
Styret i sameiet kan for eksempel legge opp til at det digitale årsmøtet strekker seg over sju dager. I denne perioden kan beboerne diskutere de ulike sakene og stemme via nettet.

Det er også laget en valgkampmodul der det er mulig å heie frem nye styremedlemmer gjennom digital valgkamp.

OBOS håper at nettbaserte årsmøter skal skape større engasjement, og senke terskelen for å stille spørsmål og diskutere.

For mange er det enklere å diskutere på nett enn å ta ordet i forsamlingen. I tillegg kan man stemme anonymt via nettet. Det er kun styret som ser hva den den enkelte har stemt. 

Eiliv Mæhle Liljevik, avdelingsdirektør for strategi og IT i OBOS, leder utviklingen av digitale årsmøter.

– Mister man ikke en viktig sosial arena hvis man dropper det fysiske årsmøtet?

– Noen synes kanskje det, men de store diskusjonene bør legges til andre møter. Et årsmøte har fastlagte rammer, og det kan bare stemmes over sakene som er oppført på agendaen. Det kan riktignok komme benkeforslag, men da vil dette bli varslet via sms, sier Liljevik.

– Hva med dem som ikke er på nett?

– Det må tas hensyn til disse, men husk at andelen uten internett er stadig synkende. Nå er det helt vanlig at 70- og 80-åringer bruker smarttelefon, og da kan de også mestre digitale årsmøter. Vi regner med at de fleste vil starte med en kombinasjon av digitalt og fysisk årsmøte, og på sikt vil flere droppe det fysiske årsmøtet, sier han.

Delvis for borettslag

I første omgang er det bare boligaksjeselskap som kan gjennomføre heldigitale møter. Årsaken er at borettslagsloven krever en fysisk generalforsamling. Det er derimot ingenting i veien for at borettslag og sameier kan bruke løsningen for å legge fram sakene og la folk diskutere på nett, inkludert å stemme – men de må i tillegg ha et fysisk møte.

– Det er naturlig at borettslagsloven kommer til å bli endret som følge av den digitale utviklingen, mener Liljevik.

Ønsker testbrukere

Våren 2018 skal betaversjonen testes og OBOS ønsker testbrukere – og testbrukerne tilbys løsningen gratis.

Ønsker ditt sameie eller borettslag å teste løsningen gratis? Send epost til eiliv.liljevik@obos.no