Hopp til innhold

Digitalt årsmøte

Snart kan boligselskaper teste hvordan det er å gjennomføre hele eller deler av årsmøtet digitalt. Med andre ord kan du sitte på bussen og stemme over sakene til årsmøtet.

Publisert:
tirsdag 6. mars 2018

Ofte er det bare en liten andel av beboerne som møter opp på årsmøter. Folk er travle, eller kanskje de synes det er kjedelig eller kvier seg for å møte opp i frykt for å bli valgt inn i styret.

OBOS ønsket å skape økt interesse og deltakelse, og har derfor utviklet en løsning som skal gjøre det mulig å gjennomføre disse møtene digitalt.

Delta når det passer

Styret i boligselskapet kan legge opp til at det digitale årsmøtet strekker seg over flere dager. I denne perioden kan beboerne diskutere de ulike sakene og stemme digitalt.

OBOS håper at digitale årsmøter skal skape større engasjement, og senke terskelen for å stille spørsmål og diskutere.

For mange er det enklere å diskutere på nett enn å ta ordet i forsamlingen. I tillegg kan man stemme anonymt. 

Eiliv Mæhle Liljevik, avdelingsdirektør for strategi og IT i OBOS, leder utviklingen av digitale årsmøter.

– Mister man ikke en viktig sosial arena hvis man dropper det fysiske årsmøtet?

– Noen synes kanskje det, men aktiviteter som dugnad og andre sammenkomster er bedre egnet som sosiale arenaer. I de møtene der det er komplekse saker på agendaen, kan et fysisk møte være hensiktsmessig. I mange av årsmøtene behandles kun de lovpålagte sakene som konstituering, årsrapport, årsregnskap, honorar og valg. Her er det ofte lav deltakelse og lite engasjement. Vi tror digitale årsmøter er en god løsning for disse møtene spesielt, sier Liljevik.

– Hva med dem som ikke er på nett?

– Det må tas hensyn til disse, men husk at andelen uten internett er stadig synkende. Nå er det helt vanlig at 70- og 80-åringer bruker smarttelefon, og da kan de også mestre digitale årsmøter. Vi regner med at de fleste vil starte med en kombinasjon av digitalt og fysisk årsmøte, og på sikt vil flere droppe det fysiske årsmøtet, sier han.

Boligaksjeselskap

For boligaksjeselskap ble bestemmelser om digitale årsmøter tatt inn i gjeldende lovverk fra juli 2017. Disse selskapene kan allerede i dag benytte løsningen til å fremme og diskutere saker, foreslå kandidater til styret og avgi digitale stemmer. Digitale årsmøter omtales imidlertid ikke i lovverk for borettslag og sameier.

– Det er naturlig at lovverket kommer til å bli endret som følge av den digitale utviklingen, mener Liljevik.

Innovasjon - relaterte artikler

Slik ser OBOS for seg at Nøstegaten kan bli seende ut. Illustrasjon: Mad.

Sikret seg mot flom med nytt analyseverktøy

Byrådet i Bergen ønsket å verne det gamle bygget i Nøstegaten 72-74, men snudde da det ble avdekket fare for flom og vannskader. Nå skal OBOS bygge et helt nytt boligkompleks på tomten.