Eiendomsbransjens mest attraktive arbeidsplass

For femte år på rad er OBOS kåret til den mest attraktive arbeidsgiveren i eiendomsbransjen.

– Det betyr mye for oss at studentene anser oss som en attraktiv arbeidsgiver år etter år, og har skjønt hvor mange spennende karrieremuligheter som finnes i OBOS, sier Karoline Bøyesen, HR-rådgiver i OBOS.

Universum gjennomfører årlige undersøkelser blant studenter ved norske universiteter og høyskoler over hele landet. I underkant av 14 000 studenter fra 24 utdanningsinstitusjoner har svart på årets undersøkelse.

Direktør for utvikling og bygging i OBOS Eiendom, Geir Graff-Kallevåg, er en av mange lederne i OBOS som engasjerer seg i markedsføringen mot studentene. Han mener at det er helt avgjørende at arbeidsgivere er gode på å vise studentene de mulighetene som finnes.

– I vår bransje opplever vi at endringer skjer ekstremt raskt. Hele samfunnet står foran store utfordringer innen blant annet bærekraft. Da er det viktig å lytte til de yngre generasjonene og kunne hente impulser fra de unge, sier Graff-Kallevåg.

Han mener at OBOS tar et samfunnsansvar ved å bidra til å utvikle og løfte frem morgendagens arbeidstakere. Gjennom å tilby utviklingsmuligheter, i for eksempel prosjektlederassistent-stillinger, kan OBOS gi en lærerik inngangsport til arbeidslivet.

Som prosjektlederassistent får man gå sammen med noen av Norges mest erfarne prosjektledere innen bolig eller næringseiendom. Man får tett oppfølging og utviklet seg faglig, slik at man etter få år kan ta steget over til å bli prosjektleder for store eiendomsutviklingsprosjekter.

– Vi er opptatt av mangfold og at ulik kompetanse og erfaring vil gjøre oss bedre rustet for fremtiden. Her spiller studentene en viktig rolle. De bidrar med nye perspektiver og oppdatert kompetanse som vi ser tilfører verdi, sier Graff-Kallevåg.

OBOS sommertraineeprogram

Hvert år rekrutterer OBOS over 20 sommertraineer til ulike avdelinger og fagretninger, både i Norge og Sverige.

– Gjennom sommeren får studentene en unik mulighet til å bli kjent med vår bransje og samtidig utvikle seg faglig. I tillegg legger vi vekt på at man får erfaring med tverrfaglig samarbeid og ikke minst en skikkelig bra sommer hos oss, forteller Bøyesen.

Fristen for å søke på årets traineeprogram har utløpt, men allerede i september kan man søke på neste års program.

Les mer om sommertraineeprogrammet.