Hopp til innhold

Få vurderer å bytte bank

Og mange tror ikke det er mye å spare på det.

Publisert:
fredag 29. desember 2023

En YouGov-undersøkelse utført for OBOS-banken viser at kun ni prosent planlegger å bytte bank det neste året. Samtidig sier 14 prosent at de har byttet bank siste tolv måneder.

- Det er fortsatt et betydelig mindretall som sier de har byttet eller planlegger å bytte bank. Det synes jeg er litt overraskende gitt hvor mye rentene har økt og hvor mye fokus det har vært på at bankene tjener mer penger og at kundene bør være mer bevisste, sier administrerende direktør i OBOS-banken Øistein Gamst Sandlie.

I en tilsvarende undersøkelse OBOS-banken gjorde i fjor svarte 13 prosent at de hadde byttet bank det siste året, mens fem prosent svarte at de planla å gjøre det.

- Det er en liten oppgang fra i fjor, men langt mindre enn jeg ville trodd, sier Sandlie.

Samtidig er det mange som tror det ikke er mye å spare på å bytte bank. 15 prosent tror det er under      1.000 kroner i året å spare på det, mens hele 64 prosent svarer «vet ikke» på hvor mye de tror de kan spare på å bytte. Kun 9 prosent tror det er mer enn fem tusen kroner å hente på et bytte.

- Jeg mener folk er for pessimistiske til hva de kan spare på et bankbytte. Det kan fort skille inntil ett prosentpoeng mellom et lån med dårlige betingelser og et lån med gode betingelser. Har du da tre millioner kroner i lån vil det gi en årlig besparelse på 30.000 kroner, poengterer Sandlie.

Også på innskudd kan det være penger på å være bevisst på sine betingelser mener Sandlie.

- Forskjellene på gode og mindre gode sparekontoer er rundt to prosentpoeng. På et innskudd på 150.000 kroner utgjør det en forskjell på 3.000 kroner i året.

Blant de som faktisk har byttet bank er det imidlertid flere som har gjort seg erfaringen at det er penger å hente. Her svarer 36 prosent at de har spart 5.000 kroner eller mer per år, mens det som nevnt kun var 9 prosent som trodde de kunne spare mer enn 5.000 kroner på å skifte.

Aktuelt - relaterte artikler

OBOS setter i gang bygging av 275 leiligheter i Sverige

11. juni ble det første spadetaket tatt på et nytt boligprosjekt i Tyresö kommune utenfor Stockholm. Her er OBOS Sverige AB totalentreprenør for et større boligprosjekt som skal bygges for Scandinavian Property Group (SPG).